87    2    0  

Trigger søknad om bruksendring av krypkjeller til oppholdsrom krav om 5kvm sportsbod?

kip
 211     Vestfold     0
Det er ikke etablert noen sportsbod i huset eller på eiendommen fra tidligere (bygget på 1970-tallet).
Dog er det 2 innvendige boder på hhv 6.3 kvm ( i 1. etasje, samme plan som inngangsdør) og 4.6 kvm (underetasje/sokkel).

Kommunen mente allikevel det manglet dokuemntert "sportsbod" på 5kvm da en del av tidligere krypkjeller er omsøkt til kjellerstue (ikke ny boenhet og tiltaket berører altså ingen tidligere boder i huset).

Jeg tolket forøvrig bruksendringen å gå innunder de forholdsvis modererte kravene listet opp her i mitt tilfelle, men kommunen har også etterspurt dokumentasjon på enøk osv.
https://dibk.no/bygge-eller-endre/bruksendring-i-eldre-boliger/


Noen som har noen innspill?

HSt
   #1
 29 721     Lillestrøm kommune     0
De kan da ikke kreve at du skal bygge sportsbod nå hvis de ikke krevde dette ved ferdigattest tidligere
kip
  (trådstarter)
   #2
 211     Vestfold     0
Var det krav om sportsbod på 70-tallet? Kan det være at boden innvendig i 1. etg (midt i huset) på 6.3 kvm oppfylte et slikt krav eventuelt? (Uansett rart at kommunen  stiller dokumentasjonskrav om dette i denne forbindelse synes jeg.)

I brevet fra kommunen om "mangelfull søknad" så et iallefall "ikke dokumentert sportsbod" et av punktene...