164    2    1  

Utleiedel i kjeller - begreper og søknad

 25     Norge     0
Hei, 

jeg skal lage utleiedel i kjelleren med egen inngangsdør. For å få søknad godkjent, og ellers gjøre alt etter boka, forsøker jeg å forstå alle begrepene. Setter stor pris på avklaring og rettelser hvis noe av dette er feil. 

Når jeg leser tekstene jeg finner på nett, -tror- jeg at det er tilstrekkelig å søke om endring av kjellerboder til stue, kjøkken og bad, samt innsetting av en ny dør. Jeg endrer ikke bæring. Det virker ikke nødvendig å søke om å etablere en ny boenhet. Men dette er jeg ikke helt sikker på. 

Kjenner dere fordelene og ulempene med å ha en intern forbindelse (låst dør) inne i huset mellom den delen jeg bor i selv, og den delen jeg leier ut? I utgangspunket virker det som om intern forbindelse har en del fordeler for søknadsplikt og byrokrati.

Huset er fra før 2011. Det er vanskelig å sette inn særlig store vinduer, men jeg kommer til å klare kravene til rømningsvei og radonkonsentrasjon. Det er mulig å lage en egen brancelle, men det vil kreve en del ekstra jobb. Er det viktig / påbudt å ha egen branncelle? 

TEK 17 §1-2 (Cool snakker om endring fra tilleggsdel til hoveddel i hus fra før 2011. Da gjelder det en hel del unntak. De unntakene har jeg veldig lyst til å kunne bruke. Hvis ikke blir prosjektet enormt mye mer omfattende. 

Jeg mener det er en slik endring (tilleggsdel til hoveddel) jeg skal gjennomføre, siden det her er snakk om å gjøre boder (tilleggsdel) til soverom, bad og kjøkken (hoveddel). Se:
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/1/1-2/#49967-heading
og
https://www.nedre-eiker.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/veiledere-til-byggesaker/hva-er-hoveddel-og-tilleggsdel/

MEN: "Unntakene gjelder bare bruksendring innenfor samme boenhet." Hva betyr det? At delen av huset jeg leier ut og den delen jeg bor i, ikke kan være TO boenheter men ÉN? Jeg har funnet en uoffisiell tekst om dette:  
https://www.smartepenger.no/96-bolig/403-utleie-i-egen-bolig
Der står det at en enebolig med én familieleilighet og eventuelle hybler blir til én boenhet. Stemmer det?

Dette slutter å være oversiktlig når jeg kommer til Asker kommune, som snakker om sekundær boenhet. Er en sekundær boenhet en egen boenhet eller en del av en boenhet? Avhenger det også av den interne forbindelsen?
Se https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/bygge-rive-eller-endre/detaljert-liste/boenhet/

Her snakker de om -separat- boenhet som oppstår etter en -oppdeling- av boenhet. Lager man en sånn, må eksterne aktører skrive søknaden. Det vil jeg helst unngå. Kommunen sier "Har du forbindelse til resten av boligen (trapp eller dør) er dette en bruksendring du kan gjøre selv." 
Kommunen refererer til https://dibk.no/byggeregler/sak/2/2/2-2/

Men kommunen skriver også "En boenhet inneholder alle hovedfunksjonene for bolig (stue/soverom, kjøkken og bad). Dette gjelder selv om det er forbindelse til resten av boligen" I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bygge stue, soverom, kjøkken og bad, altså en toroms leilighet. Men kan jeg endre de planene ved behov.

Blir det da sånn at jeg lager en -sekundær- -boenhet- som har intern forbindelse til resten av huset, og dermed ikke er -separat-? Forblir huset da én -boenhet-? Og trenger jeg da bare å søke om å konvertere -tilleggsdel- til -hoveddel- innenfor én -boenhet- mens jeg oppfyller unntakene i TEK 17 §1-2 (8)? 

Huseiernes Landsforbund ser ut til å være inne på dette i 
https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/utleie/utleiedel-i-egen-bolig/Takk!
Borges
HSt
   #1
 24 979     Lillestrøm kommune     1
Døren inne er det som gjør set til del av din boenhet, fu får ellers doble kommunale avgifter krav til p-plasser osv. Det er bruksendring til hoveddel som er det viktige, ikke behov for å vise at du planlegger utleie