5 997    5    0  

Egenkapital ved byggelån

 2     0
Hei!
Vi eier en enebolig med stor tomt taksert til 6 500 000kr. Vi har 5 500 000kr i lån.
Vi ønsker fradele halve hagen (700m2) og bygge ny enebolig der.
Etter fradeling er eneboligen verdt ca 5 000 000kr og tomten der nye huset skal bygges er verdt ca 2 000 000kr.
Har vi nok egenkapital til å ta byggelån hvis huset vi bygger koster 3 000 000kr?

   #1
 234     Sunnmøre     0
Når vi skulle bygge hus, og få byggelån, stilte banken ingen krav til egenkapital. Først når man skal ha boliglån at det stilles krav til egenkapital fikk jeg vite av min bank. Sparebank1.
   #2
 971     Krikaveien     0
Byggelån handler ikke om egenkapital, dere kan gis 100% finansiering. Spørsmålet er vel om de anser at dere kan håndtere så mye lån + en evt uforusett sprekk? 8 mill i lån er mye. I og med at dere har 85% belåning nå, og antakelig 78% belåning ved fraskilt tomt, ligger mesteparten av risikoen hos banken.
   #3
 3 412     Akershus     0
Dere har 5.5 mill i lån. Så skal dere ta opp mer lån for å bygge hus til 3 mill, så dere ender opp med 8.5 mill i lån? (Forutsatt at de 3 mill i byggekostnad inkluderer alt, altså langt utover "katalogpris" eller lignende). Det er mye lån. Dere har jo mye verdi som sikkerhet, så det er mulig en bank vil godta dette. Hvis ikke kunne det være en løsning å selge eksisterende hus før dere bygger nytt (Selv om det gjør at dere får endel måneder i leid bolig under byggeperioden).
Signatur
   #4
 2 018     Strømmen     0
Start med å skille ut tomten, ta ny takst på tomt og hus, når tomten er utskilt,
sett opp en realistisk kostnadskalkyle basert på faktisk tilbud fra husleverandør,
og presenter dette for banken... får dere finansiering så er alt greit, får dere ikke finansiering, kan dere selg tomten for to mill... vinn vinn...
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 2     0
Takk for mange gode innspill!
Hvis vi ikke skal bygge, så skal vi nok selge tomten. Så vi får vel, som elby sa, skille ut tomten, ta en prat med banken og så ta det derifra! Smile