1 971    0    0  

Husbank avslag på grunnlån 2014

 1     0
Da kom brevet vi har ventet på, avslag på byggesøknaden vår på bygging av hus på 187 m2.
Vi bygger passivhus og har mange andre smarte løsninger som skulle telle positivt ifølge husbanken pr telefon før jul da de publiserte at maks areal var 180m2.

I brevet fra husbanken sto følgende: Deres bolig er 187 m2 noe som er for mye iforhold til veileder 2014 som sier 150m2. Øvrige forhold ved søknaden er ikke vurdert.

Hvordan kan de i veilederen og på deres facebook side da si at de vurderer kostnader for boligen i henhold til hvor den bygges osv...:

Når det gjelder arealkravene er det innført maksimalgrenser. Kostnadene for bygging av boligen vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle slik at de følger regionale forskjeller i prosjektkostnader. Anbefaler at du tar kontakt med ditt nærmeste regionkontor for mer informasjon om kostnader og bygging i distriktet. http://www.husbanken.no/om-husbanken/kontakt-oss/

Andre som har fått blankt nei fra dem?

Lars