2 914    4    0  

Husbank grunnlån, høyere kostnader enn først antatt.

 7     0
Hei Alle

Vi har vært så heldige å få tilsagn fra husbanken. Vi sendte inn søknaden i mai 2014, og fikk svar nå i oktober. Har hele tiden hatt planer om å bygge, husbank eller ei. Vår lokale bank var villige uansett. Ettersom husbankens prioriteringer har endret seg i 2014 regnet vi egentlig ikke med å få husbanklån.

Byggeprosjektet vårt har levd sin gang (riktignok på vent), og kostnadene har steget siden vi sendte inn søknaden i mai. Nærmere 200 000 kroner på grunn av diverse oppgraderinger og noe uforutsett.

Er det noen her som har efaringer med Husbanken og budsjetter som sprekker? Vi kan ta de ekstra kostnadene av egne midler, slik at lånet ikke blir større i Husbanken enn først antatt, men hvordan vil Husbanken stille seg til det?

Takk på forhånd! Smile

   #1
 20     0
Du skriver at med de nye reglene så tvilte du på at du fikk tilsagn av husbanken.
Hvilke av kravene var du på grense med allerede?.
http://www.husbanken.no/grunnlaan-privat/kriterier/

Jeg fikk beskjed på min nökterne nökkelferdige enebolig at jeg ikke kunne påkoste huset for mye da dette kunne gjöre at jeg kunne miste lånet.

Det er jo ikke krise for din del da det ser ut som du fortsatt har råd til prosjektet også om du ikke får husbank lån, men det er jo kjedelig å vippe på feil siden av kriteriene og så tape veldig store summer i höyere rente i årene som kommer.
  (trådstarter)
   #2
 7     0
Slik jeg har forstått det endret Husbanken sine krav i januar 2014. Nå skal pengene prioriteres til boligsosiale formål. Vi har ikke gjort annet enn å følge energikrav, universell utforming og livsløpstandard. Altså faller vi utenfor de prioriterte punktene. Når de som har fått tilsagn for prioriterte prosjekter har fått sitt, kan resten gis til søkere av "ordinære" boligprosjekter. Det er stor kamp om denne resterende potten. Derfor var ikke troen vår særlig stor.

Jeg fikk vedlagt denne:
http://regelverk.husbanken.no/regelvrk/hb-nr.nsf/527AA2E4C23169E4C1257A29002DB14F/$FILE/hb7s06.pdf

Under punkt 5. Står det om Kostnader og avvik. "Beløp over 50 000" må begrunnes.

Jeg må begynne å lese dokumentasjonen.  :)

Takk for svar!
   #3
 1     Møre og Romsdal     0
Hei.  :)
Vi søkte også husbanken om grunnån, men fikk dessverre avslag pga areal. Kan jeg spørre hvor stort prosjektet deres er i areal? Hvor bygger dere i landet?