929    1    0  

Kan jeg få byggelån med pant i eiendom ?

 1     0
For noen år siden kjøpte jeg en eiendom på 400 m2 i en mellomstor norsk by. På eiendommen står det i dag en rønne som naboene ønsker at jeg skal rive. Eiendommen ligger sentralt med veldig god utsikt. Den ligger veldig diskret til slik at jeg ser over alle andre, men de ser ikke opp til meg. Jeg fikk eiendommen til 300. 000 kroner. Dette var 200.000 kroner under taksert verdi. I dag har jeg betalt endel ned på lånet slik at det nå er på 230.000 kroner. I 2014 fikk jeg er en verdivurdering av eiendommen. Den ble da vuurdert til å ha en verdi på 390.000 kroner.

Mitt ønske er å bygge en bolig på eiendommen som har en utleieenhet på rundt 60 m2 og en toppleilighet på rundt 160 m2 fordelt over 2 etasjer. I alt ser jeg da for meg at boligen blir 3 etasjer høy. Jeg har sett for meg at boligen vil kunne koste rundt 3.000.000 kroner å føre opp og at byggestart vil være ca. sommeren 2018. Lånet jeg da har på eiendommen vil være sunket til ca.180.000 kroner.

Jeg har ikke så god greie på økonomi og det er mulig jeg ikke klarer å finansiere boligen, men jeg har her tenkt på flere alternativer. Min overordnede plan er som følger:

1. Jeg søker kommunen om å føre opp boligen og får byggetillatelse.

2. Når jeg har fått byggetillatelse ber en takstmann utarbeide en forhåndstakstsering av boligen.

3. Hvis forhåndstaksten sier at boligens verdi når ferdig bygget er 4.000.000 kroner, vil jeg kunne oppta et byggelån som er inntil 75 % av hva takstmannen har satt som takst på boligen. Dette betyr at jeg vil kunne få et lån på 3.000.000 kroner.

4. Med bakgrunn i forhåndstakstseringen går jeg til banken og ber om å få byggelånet realisert.

5. Boligen bygges.


Spørsmål 1:

Er dette en realistisk og farbar vei eller behøver jeg annen egenkapital?

Spørsmål 2:

Er det andre forhold jeg ikke har tatt hensyn til?

   #1
 2 018     Strømmen     0
10 % egenkapital er i minste laget for regnestykket ditt, når det er sagt så
teller betalingsevnen din mye.
Tror ikke du skal forventa å forvalte byggelånet ditt alene på de premissene,
i slike tilfeller blir det en direkte avtale mellom banken og hus leverandør.
Signatur