1 520    4    0  

Midlertidig lån i byggeperioden

 141     Fredrikstad     0
Vi har lenge drømt om å bygge nytt hus, men har noen spørsmål rundt finansieringen og om dette lar seg gjøre!

Jeg og samboeren har i dag en enebolig som er taksert til 3mil, med et lån på ca.1,5mil. Tanken er å bygge for ca.3mil, slik at ved salg av nåværende bolig vil den totale gjelden være som idag.

Vi har planer om å gjøre 100% egeninnsats av hva vi har lov til å gjøre. Dvs. vi iallfall trenger rørlegger og elektriker. Foruten dette, håper vi å holde det meste av kostnadene til kun materialer. Tomt har vi også fått gratis.

Men hvordan kan dette finansieres?
Må vi først selge nåværende bolig for å skaffe kapital? eller finnes det alternative lån? Hadde håpet å kunne bo i nåværende bolig frem til det nye huset sto ferdig (1 1/2år). Ser for meg et midlertidig total lån på 4,5 mil (gammelt+nytt lån) er for høyt i forhold til kredittverdigheten, eller regner man på en annen måte i en slik situasjon?

På en måte så har jeg pengene, men på en annen måte så har jeg dem ikke!
Jeg må finne en løsning som kan rotere kapitalen fra gammelt til nytt hus.

   #1
 318     0
Hvis du googler "byggelån" så finner du en del info. De fleste bankene har dette som et eget produkt.
   #2
 236     Oslo     0
Dette er vel løsbart slik du skisserer det. Banken din er kun opptatt av sin egen sikkerhet, risiko og den marginen de kan få ut av dette.
Oppdatert verdivurdering på egen bolig, tomten og muligens en forhåndstakst for prosjektet ferdigstilt kan ha en stor verdi i videre saksbehandling.

Det er nesten bare banken din som kan gi gode svar på hvordan de vil prise risikoen sin i dette (din rente og sikkerhetsstillelse). Dersom de er negative er det ingenting i veien for å ta det med til en annen bank.

Det banken nok vil poengtere er at prosjektet ditt vil trenge fremdrift og spørre hvordan denne skal ettergås og følges. Den vil for alt i verden unngå å måtte overta et halvferdig prosjekt. Der man har en entreprenør som bygger sikres denne ved utbetalinger når milepæler er nådd. Kanskje kan du få samme løsning, men det blir nok neppe med full dekning for hver milepæl.
Signatur
   #3
 2 018     Strømmen     0
Det banken nok vil poengtere er at prosjektet ditt vil trenge fremdrift og spørre hvordan denne skal ettergås og følges. Den vil for alt i verden unngå å måtte overta et halvferdig prosjekt. Der man har en entreprenør som bygger sikres denne ved utbetalinger når milepæler er nådd. Kanskje kan du få samme løsning, men det blir nok neppe med full dekning for hver milepæl.

Helt enig i denne beskrivelsen, problemet er at det er der TS stanger, siden han vil
lesse på med egeninnsats, noe som ikke gir banken den trygghet de krever...
Tror TS kan ende opp med å måtte selge egen bolig, og putte egenkapital inn som
første bidrag... da vil antageligvis banken la TS administrere byggelånet selv...
Signatur
   #4
 19 381     Akershus     0
Først ville jeg belånt dagens bolig til pipa. Dernest tatt en prat med banken. Byggelån ville jeg først begynt med når all lånekapital er brukt. Da har du også et halvferdig hus som kan legges inn som sikkerhet. Er du halvveis har du bevist fremdrift.
Signatur