#11
 130     Møre     0
bad trenger ikke å være så stort, vi har ett på 4.2 kvm som er godkjent. Da må snusirkel gå inn i dusjen, men ingen problem å sette inn feks dusjkabbinet av den grunn da dette kan fjernes ved enkle grep om behovet kommer. Dette var self avklart med husbanken.

Ang møte med banken så er dette ikke nødvendig hvis dere allerede har tegnet huset etter livsløpstandard. I i vårt tilfelle så tegnet vi huset etter livsløpstandard og tok noen tlf til husbanken og søkte deretter og fikk tilsagn. Men hadde foretrukket personlig møte hvis vi hadde hatt muligheten, men blir langt å kjøre 35 mil for noe slikt:) . Trenger du tips om god kundebehandler i midtnorge så send en pm.

   #12
 1 943     0
Husbanklån her også. Bad som er mellom 6 og 7 kvm - så treng ikkje å vere så stort nei.

Det kan nok stemme at krava husbanken set kan auke prisen på huset - lavenergivindu har kosta oss temmelig dyrt, men vi hadde ønske om lavenergistandard uansett, og ser pris på låg rente i 20 år Smile

Søknad og slikt var litt mikkmakk, men var nå greit. Fekk god oppfølging og hjelp over telefon og epost. Arkitekt hadde eit tidleg møte med Husbanken for å avklare at vi var på rett veg i prosjektet.
   #13
 322     0
Jeg skal bygge på en skråtomt og har ikke mulighet for kjøring opp til inngangen og vil da parkere 4 meter ned for huset.
Det står trappefri adkomst til huset. Det kunne være mulig å lage en liten vei til huset, men hva vil kravet på stigning være ? Samme som en innkjørsel 1:8/25.5% ?
Eller ser de gjennom fingrene på dette når alt annet er på stell og ser at tomten er for skrå.
   #14
 47     Vestfold     0

Jeg ga opp å bygge etter husbanken sine krav. Det ble ca 150.000 dyrere enn TEK 10 krav, og det er vanvittige krav til isolasjon som er nokså unødvendige i Rogaland.

Merkosten mellom TEK10 og NS3700 lavenergihus klasse 1 kan Enova gi støtte til. Maks støtte er 60% av merkosten og ikke over 60.000kr pr. prosjekt.
   #15
 21     0

Jeg ga opp å bygge etter husbanken sine krav. Det ble ca 150.000 dyrere enn TEK 10 krav, og det er vanvittige krav til isolasjon som er nokså unødvendige i Rogaland.  Vi bygger hus som er tilpasset rullestolbruler, så det er kun energikrav som veltet planen om husbankfinansiering.


Hmmm..det er ikke den store forskjellen på kravene i TEK 10 og Husbank-kravene. Man kan bygge med 20 cm vegger som i TEK 10, men da må man kompensere for det "økte varmetapet" i loft eller i gulv mot grunn, i tilegg er det krav om bedre vinduer og ventilasjonsanlegg og god tetthet (1,0).  At det skal utgjøre hele 150.000 overrasker meg kraftig.
   #16
 234     0
Minste kravet til vindu er en u-verdi på 0,8. Dette aleine utgjorde en økning i prisen på 130.000kr hos oss. Så 150.000kr høres riktig ut.
   #17
 170     Lier     0

Minste kravet til vindu er en u-verdi på 0,8. Dette aleine utgjorde en økning i prisen på 130.000kr hos oss. Så 150.000kr høres riktig ut.

Du verden!
Hvor mange kvm vinduer har du da?
Signatur

   #19
 234     0


Minste kravet til vindu er en u-verdi på 0,8. Dette aleine utgjorde en økning i prisen på 130.000kr hos oss. Så 150.000kr høres riktig ut.

Du verden!
Hvor mange kvm vinduer har du da?


Har ikkje nøyaktig tall, men ca. 30m2. Men eg såg posten var 130' for å oppfylle HB krav til energi. Ikkje kun vindu. Wink
   #20
 1 943     0
Vi fekk ikkje høyre noko om minstekrav til vindu? Vi lagde eit energirekneskap der vi kom ut med ein bokstav som var pen nok for Husbanken.