8,774    5    0  

Branndør fra garasje til kjeller!!

 227     0
hei. jeg skal slå hull i murveggen fra garasjen og inn til kjeller. åssen type ståldør må jeg ha.. har hørt om ståldør b60eller a60.. delvis at døra skal holde i 60 min før den ryker og reiser ved brann..  kan noen komme med en fullstendig informasjon om dette??  Smile ::) :-*

   #2
 4,218     0
Er det behov for branndør? Når vi bygde fikk vi beskjed om at det skulle være botimot gasstett fra garasje og mot beboelsesrom. Derfor måtte det bygges en sluse for å få to dører mellom. Da skulle det greie seg med dørpumpe på den ene døra som da også måte ha pakning rundt karmen. Garasjen vår kan heller ikke kalles for en egen branncelle. Det endte opp med at vi satte inn jerndør likevel.
   #3
 22     Oslo     0
Når det gjelder dør til garasje er det ingen fasit. Hva slags dør man bør bruke avhenger av typen garasje og hvordan den er konstruert i forhold til resten av boligen. Noen benytter en vanlig ytterdør mens andre benytter en klassifisert massiv dør med brann- (og evt lyd-) klassifisering, f.eks B60 eller B30. Jeg anbefaler å ta med en tegning til en fagperson for veiledning.
Signatur
   #4
 11     Vestlandet     0
Kravet er en gasstett dør mellom bolig og garasje. Men det kan være andre momenter som U-verdi etc. som kommer inn for eventuelt valg av dør.