125    7    0  

Dørbredde i Rømningsvei

 523     Bergen     0
Leser her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840/KAPITTEL_11-4#%C2%A711-14

a) Døren skal ha tilstrekkelig bredde og høyde

Jeg mener å ha lest at jeg var nødt til å ha 90cm dør og 90cm trapp i rømningvei?

Er det greit nok med 80cm dør og 90cm trapp?

Hvem definerer "tilstrekkelig"?

  (trådstarter)
   #1
 523     Bergen     0
ok, leser:

TEK17

h) Trapper med rette løp skal ha bredde på trappeløpet på minimum 0,90 m og fri høyde minimum 2,1 m
i) Trapper som ikke har rette løp, skal ha bredde på trappeløpet som er minimum 0,10 m bredere enn kravet i bokstav h.

Så, jeg må altså ha 1m bredde på trappen, da min trappe er U-formet?

Videre:

(2) For hovedtrapper som betjener mer enn én boenhet gjelder, i tillegg til første ledd, følgende:
a) Bredden på trappeløpet i trapp med rette løp skal være minimum 1,10 m og fri høyde skal være minimum 2,1 m.

Dette er en rømningstrapp for 2 utleieboenheter, samt at det er noen rom der nede som er del av den primære boenheten. Blir den da å regne som å betjene disse utleieboenhetene?
HSt
   #2
 20 224     Sørum     0
Du strekker regelverket til det det ytterste mht hybel i egen boenhet. Arealet bør være egnet for å være en del av egen boenhet og med labyrint adkomst så er jeg litt usikker på om noen vil protestere.

Med hensyn til trapp, har en U-trapp rette løp selv om den har et repo ? det kan kanskje være en sving trapp de tenker på. Men her er jeg usikker på tolkningen
   #3
 117     Oslo     0
Med tilstrekkelig menes at i større bygg beregnes dørbredder i rømningsvei etter x antall cm per person. I en enebolig trenger du kun å tilfredsstille § 12-13 (2) a og b, dvs 86 cm/10 M (lysåpning/modul) for inngangsdøren og 76 cm/9M i resten av huset.

Rettløpstrapper skal ha bredde på minst 80 cm (punk 1 h) og 90 cm for u-trapp (punkt 1 i).
  (trådstarter)
   #4
 523     Bergen     0
Hvordan vet du at den skal være 90cm?

Det står jo 0,10 m bredere enn kravet i bokstav h.

..og h sier:

Trapper med rette løp skal ha bredde på trappeløpet på minimum 0,90 m og fri høyde minimum 2,1 m. Trapper med rette løp internt i en boenhet skal ha bredde på trappeløpet på minimum 0,80 m og fri høyde på minimum 2,0 m.

Dette er jo toppen av uklarhet. h) sier jo ingenting om trapper som ikke har rette løp og i tillegg så nevner den både 80 og 90cm

Wink

zyp
   #5
 292     0
Hva er det som er uklart? Punkt h sier 80cm for en rett trapp internt i en boenhet, punkt i sier 10cm ekstra for en trapp som ikke er rett. For en U-formet trapp internt i en boenhet gjelder da følgelig 80cm + 10cm = 90cm.
  (trådstarter)
   #7
 523     Bergen     0
, men hva med at trappen fungerer som rømningsvei for 2 utleieboenheter? Disse er uselvstendige nå, men kan bli selvstendige i fremtiden. Har det ingenting å si at den er beregnet for flere boenheter?