1,943    2    0  

Elektronisk lås på dobbel utgangsdør: Yale doorman V2N, L3, Linus

 3     0
Hei,

Vi ønsker å installere en elektronisk lås på utgangsdøren vår. Dette er en dobbel dør, fra 2004. Jeg leser på nett at Yale doorman V2N ikke kan benyttes på dobbeltdør, og ble derfor glad da det står å lese på Yales hjemmesider av L3 kan brukes på dobbeltdør:

https://www.yalehome.no/no/kundestotte/smarte-laser/yale-doorman-l3/bruke/

Jeg bad derfor om pristilbud på installasjon av dobbeldør av låssmed, men denne anbefaler ikke Doorman - verken V2n eller L3 - på dobbeltdør, og at V2n og L3 i utgangspunktet er like i så måte. Denne låssmeden anbefaler å installere Yale Linus. Jeg har en 360-graders ASSA 8765 låskasse og det blir da problemer dersom nøkkelen brukes (låsen registrerer ikke da nødvendigvis hvorvidt døra er låst eller ei). Alternativet blir da å bytte ut til en Linus-vennlig låskasse, men da vil kostnaden overstige den for å installere L3, og L3 fremstår for meg som den mest elegante og stilige låsen.. Er det noen fagkyndige personer her som har erfaringer med dobbeldører og elektroniske låser? 

Elektronisk lås på dobbel utgangsdør: Yale doorman V2N, L3, Linus - IMG_1564.jpg - hansolavvelle@hotmail.com

   #1
 22     Oslo     0
Litt av utfordringen med YALE Doorman V2N og 2-fl ytterdører er at det kan bli for trangt mellom "gådøren" og skåtedøren. Den innvendige låsenheten kommer for nærme kanten på døren som kan komme i konflikt med skåtedøren, låsenheten kolliderer med skåtedøren. På den nye Doorman L3 så er innerdelen smalere så låsenheten ikke skal komme i konflikt med skåtedøren.

Det som også er en stor "hake" ved elektroniske låser er at pakningstrykket/listetrykket vil bli så stort at enkelte dører er vanskelig å lukke. Dette skyldes at det ofte blir bevegelser i skåtedøren som gir litt etter og vanskeliggjør lukkingen av døren. Sluttstykke som følger Doorman gjør at trykke på pakningen blir for stort som igjen gjør at døren føles vanskelig å lukke, få i smekk.

YALE Doorman leveres med et standard sluttstykke (ASSA 1487-2) som i enkelte tilfeller kan gjøre lukkingen av 2-fl ytterdører veldig vanskelig. Det som eventuelt kan gjøres er å bytte ut sluttstykke fra 1487-2 til 1487-1 som gir litt mindre pakningstrykk. ASSA har et sluttstykke som heter ASSA 1489-11 som erfaringsmessig er enda bedre å bruke på Doorman. Den har enklere justering i forhold til pakningstrykket som blir mellom dørene på en 2-fl ytterdør. Men med lavere pakningstrykk vil også døren tette dårligere som igjen kan føre til trekk fra døren.
At enkelte leverandører av dører og låsesmeder ikke anbefaler Doorman på 2.fl ytterdører er at det ofte er forbundet reklamasjoner og at brukeropplevelsen ikke er slik kunden forventer.

Jeg har ikke testet ut den nye Doorman L3 på 2-fl ytterdører men jeg vil tippe at utfordringen med pakningstrykket vil bli det samme som på V2N.

YALE Linus har jeg ikke testet på 2-fl ytterdører.

PS: Jeg representerer Swedoor og det jeg beskriver er mine erfaringer vi har på våre produkter.

SWEDOOR
Signatur
HSt
   #2
 36,346     Lillestrøm kommune     0
Yale Linus er jo en erstatning for innervrideren, men vær obs på problematikken rundt 1/4 og større turn med nøkkel for å låse opp, statusen på låst/åpent vil ikke følge med alltid