TSt
   #11
 12 102     0
Aksel som går opp går rundt sammen med åpningen av døren. Hvis denne gror fast i irr så vil en ikke kunne betjene håndtaket på døren. Hvis en ikke smører de delene som ikke skal ha noe slipper en å pusse deler med sandpapir som beskrevet for å få de til å bli trege nok igjen til at brems virker igjen.