67    1    0  

Helt død yale doorman L3

 1     0
Vår L3 er helt død. Ingen reaksjon på display eller bryter. Nødåpning med 9volts batteri fungerer heller ikke.

Hva kan være feil?

HSt
   #1
 34 021     Lillestrøm kommune     0
Klemt ledning med delvis eller helt brudd