TSt
   #21
 10 646     0
På noen skal døren åpnes og nøkkel vris til en gitt posisjon. Så en bør ha oppskriften ut i fra typen.