628    0    0  

Kjellervindu i lysgrav. Størrelse og krav til lys.

 24     0
Gjelder en bolig oppført i 2014.
Tek10/17 sier vel noe slikt som at man kan anta at lyskravet er oppfylt om man har 10% av gulvarealet som vindusflate.
Med står også følgende:
«Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet må være minimum 2,0 %. … Beregninger utføres med simuleringsverktøy …»
Og
«Ag ≥ 0,07 ∙ ABRA / LT
Ag = glassarealet mot det fri som er plassert minimum 0,8 m over rommets gulv og som ikke er i lysgrav.
ABRA= rommets bruksareal, inkludert areal under overliggende balkong eller andre lignende utkragede bygningsdeler i rommets bredde utenfor vindusfasaden.
LT = glassets lystransmisjon
Metoden forutsetter at det ikke er noe som skjermer sikten til horisonten i en vinkel på mer enn 45 grader målt fra horisontalplanet.»

Jeg har en 20kvm bod som på sikt kan være interessant å gjøre om til kjellerstue og få godkjent til varig opphold.
Kravet til rømningsvei synes å være oppfylt med et b120xh80 vindu, så lyskravet er det som avgjør.

Kjelleren ligger helt under bakkenivå, så lysgrav må anlegges. Den blir nok ganske stor. Kravet om 45 grader frisyn gjør vel at lysgraven må være like bred som den er dyp?
Jeg har ikke funnet noe online simuleringsprogram, men jeg kan jo anta noe.
La si en først ser bort ifra «lysgrav» i definisjonen av Ag.
Antar en god u-vedi og god støyisolasjon. Det gir neppe bedre lystransmisjon LT=0.7?
Ag= 0,07*20/0,7=2

Altså 2kvm lysflate. Med tanke på karmer og å ha litt margin bør en da si f.eks: b240xh120?
Og da har en antatt at lysgraven ikke ødelegger beregningen.

Noen meninger/tips?

Siste mulighet er å dele opp rommet noe. Men 20kvm er passe til kjellerstue.