383    7    9  

Problemer med Yale Doorman L3

 1     1
 Jeg har installert en Yale Doorman L3 og justert åpnigen fra dør til karm til 3mm som anbefalt. Har brukt sluttstykke som fulgte med i pakken.Problemet mitt er at de to tappene ved døra ikke glir hent inn når døren lukkes. Dette gjør at man må ta hardt i for å lukke igjen. Flere ting er forsøkt av justering. Justerer jeg døren lengre unna karmen går det bedre, men da går ikke døren i lås siden den ikke forsår at døren er lukket. Har dere noen tips til hva som kan gjøres? Video av problemet: https://youtube.com/shorts/uoMZYhwdA6Y?feature=share

   #1
 2 352     1
Jeg måtte bytte sluttstykke.

I Alle utgaver av Yale Doorman L3 følger det med et sluttstykke av type 1487-2. Dette vil i de aller fleste tilfeller fungere godt.

Dersom en derimot opplever at døren må dyttes hardt igjen etter at en har installert en Yale Doorman, bør en erstatte dette sluttstykket med modellen betegnet med 1487-1. Dette sluttstykket følger med i Yale Doorman L3 Flex og kan eller kjøpes som ekstrautstyr ved siden av til de andre utgavene av Yale Doorman L3.

Dersom problemet er motsatt - At døren skulle vært lukket mer - Er sluttstykket av type 1487-3 den korrekte modellen.
   #3
 5     1
Yale Doorman L3 har fungert utmerket siden installasjon i høst. Nå vil den ikke lenger låse. Ikke i det hele tatt.

I produsentens egen guide for enkel feilsøking (https://www.yalehome.com/no/no/support/products/smart-locks/yale-doorman-l3/faq) finnes et punkt som heter "Hva gjør jeg hvis Yale Doorman L3 har sluttet å fungere?"

Det vanligste problemet er tydeligvis at man får for stor avstand mellom låskassen og sluttstykket. Det er ikke tilfelle her.

Punkt 4 i feilsøkingsguiden sier: "Låstest: Mens døren er åpen, trykk sperrefallen inn og hold den inne. Lås ved at trykke på låseknappen eller ved at vri på knappevrideren til låst posisjon. Fungerer låsen som den skal i denne testen, ligger feilen i dørmiljøet og ikke i låsen. Den mest sannsynlige årsaken er at avsstanden mellom låskassen og sluttstykket er for stor og ikke på 3 mm som anbefalt".

Det er nå det blir interessant: når jeg trykker inn sperrefallen, holder den inne og forsøker å låse med knappevrider eller låseknapp - så kommer feilmeldingen "låsing mislyktes". Intet klikk, ingen summing, ikke noe som helst forsøk på å fremtvinge elektromekanisk bevegelse. Absolutt nada.

Punkt 5 i feilsøkingsguiden sier: "Yale Doorman L3 kan fortsatt ikke låses:
- Sjekk avstanden mellom dør og karm. Anbefalt avstand 3 mm.
- Kontroller at kablene ikke er skadet eller ødelagt.
- Sjekk at kontaktene er satt helt inn og at pinnene i kontaktene ikke er skadet."

Kablene ser hele og fine ut, og kontaktene sitter pent i. Jeg har også tatt dem ut og satt dem inn igjen. RESET-knappen under/på utsiden har jeg også trykket inn, med "Velkommen til Yales elektroniske verden" som resultat.

Slik jeg tolker dette, ligger IKKE problemet i selve dørmiljøet. Problemet ligger i låsen. Spørsmålet er hva og hvordan.

Er det noen som har erfart tilsvarende og sitter på en løsning? Det hadde vært kjekt å kunne låse døra når jeg reiser bort for julefeiring.
   #4
 46     1
Yale Doorman L3 har fungert utmerket siden installasjon i høst. Nå vil den ikke lenger låse. Ikke i det hele tatt.

I produsentens egen guide for enkel feilsøking (https://www.yalehome.com/no/no/support/products/smart-locks/yale-doorman-l3/faq) finnes et punkt som heter "Hva gjør jeg hvis Yale Doorman L3 har sluttet å fungere?"

Det vanligste problemet er tydeligvis at man får for stor avstand mellom låskassen og sluttstykket. Det er ikke tilfelle her.

Punkt 4 i feilsøkingsguiden sier: "Låstest: Mens døren er åpen, trykk sperrefallen inn og hold den inne. Lås ved at trykke på låseknappen eller ved at vri på knappevrideren til låst posisjon. Fungerer låsen som den skal i denne testen, ligger feilen i dørmiljøet og ikke i låsen. Den mest sannsynlige årsaken er at avsstanden mellom låskassen og sluttstykket er for stor og ikke på 3 mm som anbefalt".

Det er nå det blir interessant: når jeg trykker inn sperrefallen, holder den inne og forsøker å låse med knappevrider eller låseknapp - så kommer feilmeldingen "låsing mislyktes". Intet klikk, ingen summing, ikke noe som helst forsøk på å fremtvinge elektromekanisk bevegelse. Absolutt nada.

Punkt 5 i feilsøkingsguiden sier: "Yale Doorman L3 kan fortsatt ikke låses:
- Sjekk avstanden mellom dør og karm. Anbefalt avstand 3 mm.
- Kontroller at kablene ikke er skadet eller ødelagt.
- Sjekk at kontaktene er satt helt inn og at pinnene i kontaktene ikke er skadet."

Kablene ser hele og fine ut, og kontaktene sitter pent i. Jeg har også tatt dem ut og satt dem inn igjen. RESET-knappen under/på utsiden har jeg også trykket inn, med "Velkommen til Yales elektroniske verden" som resultat.

Slik jeg tolker dette, ligger IKKE problemet i selve dørmiljøet. Problemet ligger i låsen. Spørsmålet er hva og hvordan.

Er det noen som har erfart tilsvarende og sitter på en løsning? Det hadde vært kjekt å kunne låse døra når jeg reiser bort for julefeiring.

Samme feil her, skjedde for noen dager siden. Fungert helt fint før nå. Når jeg utfører testen du beskriver kommer det grønt lys og lyd når jeg vrir mot venstre (låser opp) men ingenting skjer med vridning mot høyre (låser). I tillegg registreres ikke lenger åpning og lukking i historikken i Yale Connect.

Jeg fikk ny etter å ha sendt video av den testprosedyren.
   #5
 5     1
Jeg tok også opp en video av testprosedyren som viser at det ikke er feil med dørmiljøet som er årsaken til problemet. Hvor henvender man seg for å få så rask service som det du fikk?
   #6
 5     2
Yale support svarte raskt på epost, og ny lås ble utlevert av forhandler samme dag. Rekker da å montere opp før jul. God kundeservice.