24 090    1    7  

Registrering av masterkode, Yale Doorman

 1     3
Min samboer har i dag satt inn en Yale Doorman hos oss, men han får ikke registrert denne masterkoden.
Da vi taster inn koden vi har valgt og bekrefter med P, får vi bare opp kryss (ergo feil).

Hva kan dette skyldes ?

Ikke lyser tastaturet heller, annet enn om det krysset kommer opp eller om vi bruker den brikken på døra..
Noen som har vært borti dette og vet hva det kan skyldes ?

Finner ingenting om dette på nettet heller, har søkt opp og ned på alt vi kan komme på.

   #1
 17     Ski, Akershus     4
Hei!

Mulig dere har kommet skjevt ut i forbindelse med programmeringen. Vi anbefaler derfor en såkalt "Factory reset".


Dette gjøres på følgende måte:

 • Løsne batterideksel og ta ut batteriene

 • Løsne innvendig skilt fra monteringsplaten

 • Endre posisjonen på bryter for modus (Easy/Advanced)

 • Sett i batteriene. Låsen starter nå opp og sier "Welcome…() Enter a new master code"

 • Ta ut batteriene igjen

 • Vri bryteren tilbake til opprinnelig posisjon

 • Monter innvendig skilt til monteringsplaten

 • Sett i batteriene

 • Låsen sier nå igjen "Welcome (…) Enter a new master code"

 • Registrer så masterkode I henhold til brukermanualen

 • Sett på batteridekselet igjen


Håper dette løser problemet. Skulle det være noe mer - så kan du også kontakte Yale support:

Ring 815 69 036

yalenorge@assaabloy.com


Hilsen oss på TrioVing.
Signatur