231    19    1  

Sette inn større størrelse Velux-takvindu, hvor mye merarbeid?

kip
 261     Vestfold     0
Hvor mye (ekstra arbeidstimer) merarbeid er det å skifte ut et Velux takvindu til en størrelse som enten er noe bredere eller noe høyere enn det som står det fra før?

Noen som har noe erfaring? En håndtverker påsto det var snakk om "en dags ekstra arbeid", og at det "kunne hend det ikke engang var mulig -  finner det ut først når taket er åpnet opp",  er det virkelig tilfelle..?

Det er mer enn nok plass innvendig og utvendig på taket til vinduet i allefall, ikke vegger, piper eller andre vinduer som kommer i veien...

   #1
 4 635     OSLO     1
skal du ha større vindu, så må du endre på hele tak-konstruksjonen, veksle ut de tak-stolene du kutter....
da er det fort mer enn en dags arbeid....

samme om du øker bredden eller høyden, en takstol er vekslet ut/stablisert begge veier, så det er ingen løsning og bare ta lengre vindu enn bredere vindu....
kip
  (trådstarter)
   #2
 261     Vestfold     0
Hva mener du med å "veksle ut takstolene du kutter"?

Eller la meg spørre på en annen måte, er det ikke "bare" snakk om å fjerne lektene i orange i tegningen, sage til i overkant eller på en av sidene slik at høyden/bredden til åpningen til nytt vindu blir riktig, og deretter montere nye "orange" lekter til det nye vinduet?

Er det noe jeg misforstår her?

Sette inn større størrelse  Velux-takvindu, hvor mye merarbeid? - 2783fdbf8a9841f699ac4ffbc619dd34.png - kip
HSt
   #3
 30 153     Lillestrøm kommune     0
Du vil måtte kutte en taksperre som er inni taket

Engentlig legger de ofte doble sperrer der disse veksles inn mot derfor noen sier at det ikke er sikkert at det går. (veksling er bjelke på tvers som holder fast den som kappes)
   #4
 4 635     OSLO     0
Du vil måtte kutte en taksperre som er inni taket

Engentlig legger de ofte doble sperrer der disse veksles inn mot derfor noen sier at det ikke er sikkert at det går. (veksling er bjelke på tvers som holder fast den som kappes)

nettop, poenget mitt var at skal dette endres på nå i ettertid, så må i prinsipp store deler av den siden av taket strippes for takstein, undertak, lekter etc. omfattende jobb
kip
  (trådstarter)
   #5
 261     Vestfold     0
Taket (ny takstein, takpapp, lekter) skal skiftes på hele huset nå, alle takvinduer samtidig inkludert skifte til nye innvendige takvindu-foringer.
Er det virkelig så mye ekstra jobb da å tilpasse til et større vindu?


Snakker vi ikke om å kappe hhv blått (ved økt bredde) eller rødt (for økt høyde) og deretter montere nye lekter/taksperrer (grønt)?  
Er dette virkelig en stor jobb for en tømrer å utføre - hvor mange timer snakker vi om for en slik tilpasning?

Sette inn større størrelse  Velux-takvindu, hvor mye merarbeid? - f1bbd7b484e14dc088286b0b89b47fd0.png - kip
   #6
 4 635     OSLO     0
jeg er ikke tømrer, men fra hva jeg har sett av tidligere ombygninger, skal man tippe 2 mann 1 dag?

det du ikke tenker på her, er takstolene som er under pappen/duken/lektene, skal det endres på dette, så må man gjerne endre på hele lengden, dvs fra takrenne til møne
Feks doble en takstol for og ta bæringen på det som er tatt bort
kip
  (trådstarter)
   #7
 261     Vestfold     0
Poenget, om jeg forstår det rett, er altså at da vinduene opprinnelig ble montert tilpasset man avstanden/bredden mellom takstolene til det aktuelle vinduet der det er plassert?

Om dette er korrekt;
Dette vil vel da bety at å øke høyden på vinduet men beholde samme bredde ikke vil medføre like mye arbeid/trøbbel?

I tillegg kan det nevnes at taket er fra 1910, og vinduene ble satt inn i 1990. På loftet er det ikke gjort noen som helst endringer av takstolene siden byggeåret, det er ganske tydelig. Vinduene er plassert i skrående del av taket i andre etasje av bygget (altså med loft over). Her er et bilde fra loftet om noen av dere kyndige klarer utifra det å tyde no om takstolene. For meg virker det som om det er meget sto avstand mellom bjelkene som går fra møne til takrenne, men at disse er svært tykke, 6x6 tom?

Sette inn større størrelse  Velux-takvindu, hvor mye merarbeid? - 9b9a9ce7732342968402210ff3059db1.png - kip

TSt
   #8
 10 602     0
Hvis vinduet er smalt så trenger det ikke være så mye jobb men her er jo dimensjonen røffe så en kan være veldig heldig hvis en ikke berører noen av det store konstruksjonene her men treffer en en av disse så vil jeg nesten være enig at det er umulig. Men til vanlig veksler en ut en takstol men hvis en har planlagt har en gjerne dobbel på kantene istedenfor.
kip
  (trådstarter)
   #9
 261     Vestfold     0
I mitt tilfelle er det det samme om man bredde ut til høyre eller venstre, dermed har jeg igrunn trodd at det ville la seg gjøre uten å måtte kappe noen takstoler. Høydemessig forstår jeg ikke let utfrodringen ennå, at det ike "bare" er å kappe en lekt de antakelig har lagt horisontalt mellom takstolene og skifte ut denne med en ny lekt X cm høyere opp for innsetting av et høyere vindu. Men første kommentar mener jo at dette er vanskelig fordi en takstol er "stabilisert begge veier", noe jeg ikke forstår hva betyr må jeg innrømme (det er vel ikke vinduet eller de horsintale festelektene til dette som stabiliserer..?)
TSt
   #10
 10 602     0
Det er ikke lektene på taket som holder ting. De er nesten bare for kosmetikken. Det er rammen rundt vinduet som en veksler ut. Men hvis en ikke holder seg innenfor firkantene av "takstoler" og "bjelker" oppå disse som en ser på bildet så tror jeg det er helt umulig siden avstandene mellom her er så ekstremt store og helt utenfor standard. Vanligvis er det jo takstoler for hver 60 cm og da er det bare f.eks. rupanel og lekter over. Er vinduet over ca 55cm bredde da må en kutte en og veksle ut mellom de to på hver side. Denne utvekslingen må endres hvis vinduet lages høyere. (Flyttes lengre opp på taket) I dette tilfellet vil utveksling bære endene av bordtaket inn mot vinduet, over og under, siden bordtaket ligger nedover.