36    2    0  

Skyvedør til terrasse - kan de demonteres?

jlr
 132     Oslo     0
Vi planlegger å sette inn en skyvedør ut til terrassen på hytta. Hytta ligger en kilometer fra bilvei, så transportalternativene er enten tralle eller helikopter.

Hvordan leveres slike dører? Er det sånn at man kan demontere de ulike fløyene, og transportere en og en fløy for seg. Eller er dette én stor konstruksjon som ikke lar seg plukke fra hverandre, og som derfor må fraktes ut i sin fulle størrelse? 

   #1
 5 592     Akershus     0
Skyvefelte(ne) kan demonteres, har i enkelte tilfeller fått glasset separat også.


.Thag
Signatur