65    0    0  

Brønnlokk/foringsrør under bakken - forslag?

 15     0
Hei. 

Vi har borehull som ble satt opp før vi kjøpte huset. Ved f.eks snøsmelting kjenner vi antydning til "snøsmak" i vannet.

Toppen av brønnlokket går per i dag flush med bakken, antagelig for området er lagd for parkering. Vi skal snart legge asfalt. Brønnlokket bør vel stå noe over bakkenivå for å hindre tilsig av overflatevann? 

Har vurdert å grave ut rundt, støpe en firkant med vegg (og drenering) som går ca 50 cm ut fra foringsrøret. Da kan hele brønnlokket stå under tak i uteboden som vi skal sette opp. Uteboden skulle egentlig plasseres litt bortenfor, da det blir litt klein plassering. Noen andre tips til hvordan det kan løses? 

Brønnlokk/foringsrør under bakken - forslag?  - Borehull.jpg - Terves