109    8    2  

Dårlig vanntrykk

 54     0
Hei, har for lite vannmengde inn til huset fra kommunalt nett som gir lavt vanntrykk ved flere tappekraner i bruk samtidig. Altså 4 bar ved 1 kran, 2 bar ved 2 kraner i bruk osv. 

Det mistenkes tett annborring fra kommunalt til privat ledningen da dette er en kjent feil, men umulig å si uten å grave opp først, og det finnes ikke tegninger eller kart, men mest sannsynlig ligger kobling til det kommunale nettet i vei. estimert pris 100 000, men veldig usikkert. Må sannsynligvis ha en rørinspeksjon først som gjerne er 10 000 også.

Har googlet litt og ser noen firmaer på Østlandet driver med fjernrens av rør og anborring uten graving med garantier, men bor desverre utenfor Bergen og kan ikke finne noen her som gjør det samme. 

Har lest litt om hydrofortank og andre løsninger. Er dette noe som kan fungere "midlertidig" koblet mot kommunalt vann, eller blir dette bare tull?

HSt
   #1
 32 008     Lillestrøm kommune     0
Trodde det var avløp de klarte å oppgradere på denne måten

Det er jo få liter en får ut av en ekspansjonsbeholder du snakker egentlig om trykkøkning fra reservoar uten UV rensing tror ikke jeg ville begynt med det.

Et hus jeg vedlikeholder fikk normalt trykk etter st kommunen byttet vannledning i gaten så du kan desverre ha rett mht feilkilde. Men vet du status på utehovedkran ?
  (trådstarter)
   #2
 54     0
Er noen som reklamerer for en løsning med vann hvertfall:

https://www.rtek.no/darlig-vanntrykk/?gclid=CjwKCAjwy_aUBhACEiwA2IHHQIjv_YcD9h_DKnt-jomBy843z1RTx2fouE3ZlexQKyDPAYuqo8inixoCorUQAvD_BwE

Er nok ikke gravd ned rundt utekran for å sjekke denne spesifikk. Men den er nok 50 år gammel, rørlegger har koblet den noen ganger i forbindelse med arbeid, så den er hvertfall koblet av og på noen ganger. Er det filter her? mulig denne og kan gå tett?
   #3
 22 895     Akershus     0
2-4 bar er omtrent samme arbeidsområde som på de fleste hyttepumpeanlegg. Er normalt til å leve med.
Derspm vanntøret er i stål kan det være gjengrodd av rust. Kanskje kan strekket innefra til bakkekran ute renske opp fra kjeller. Utenfor bakkekran blir det mer plunder.

En stot presshydrofor, ikke ekspansjonskar, vil hjelpe noe. Da vil en ha eg viss mengde vann ved 4 bar hver gang en åpner første kran.
Trykkøkningspumpe i egen kjeller har jeg ingen erfaring med, men tviler på virkningen. Dersom du åpner alle kraner ser du hvor mye vann som når huset ved nær null innløpstrykk. Dette er maksimalmengden trykkøkningspumpa kan levere. Teoretisk max mengde er når trykket ved utløpet, dvs innløpet til pumpa, er på null bar.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 54     0
Kobberrør til hovedutekran. En går ut ifra at det er "plastrør" videre til kommunal ledning. Svakheten var anborring i metall som ruster/gror igjen ifølge rørlegger.

Problemet er for eksempel når en dusjer på 2 forskjellige bad samtidig, eller trekker ned i do, så kan vannet forsvinne på ett eller flere steder. Trykket er generelt elendig i forhold til normale hus med greit trykk. En løsning med 4 bar på flere enn en kran samtidig med en grei mengde liter hadde vært drømmeløsning😄
   #5
 22 895     Akershus     1
Med en presshydrofor på 150 liter, vil du ha ca 75 liter lagret vann. Når du åpner første kran har du et trykk på 4 bar. Under dusjing vil trykket falle mot 2 bar, men det vil gå mye langsommere enn uten akkumulatortank. Vannstrøm inn vil også bidra til å forsinke trykkfallet. Å trekke opp i toalettet vil trekke ca 8 liter. Mao, det vil merkes i mindre grad.
En slik tank tar plass, men lite vedlikehold.
En kan eksperimentere ved bruk av en gammel vvb på si 300 liter. For best utnyttelse må en da prime den med luft. Dvs skru alt sammen og med tapping i bunnen av tanken. Pumpe opp til ca 2 bar og sette på vannet slik at tanken fylles til ca 4 bar. Tanken er nå halvfull. Dette vil funksjonere over lang tid, men ødelegges om en stenger for vannet inn og åpner en kran, da slipper lufta ut. Ny påfylling av luft må gjentas med måneders mellomrom da vannet kan «spise" luft fra tanken.
Signatur
HSt
   #6
 32 008     Lillestrøm kommune     0
Det er denne tanken jeg tenker at kan trenge en UV kilde e.l for å holde vannet rent, masse stillestående vann
   #7
 22 895     Akershus     0
Jeg vet ikke, men tviler på at det er nødvendig. Vannet kommer fra vannverket. Kanskje fra et lokalt trykkmagasin. Har de UV bestråling der eller satser de på kloring i vannverket og utskifting av vannet?

En slik akkumulatortank på si 300liter brutto, 150 liter netto, vil ha masse utskiftning av vannet gjennom døgnet. Jeg tror ikke det er behov for ekstra tiltak. Det er mer spørsmål om det be opplevelsen for TS. Derfor forslaget med litt jalla-løsning med en gammel vvb til utprøving. 

En kollega hadde borebrønn med enda større tank, den var passiv, dvs han fylte ikke på noe luft. Da må tanken være mye større. Mesteparten av vannet i tanken er for å bygge opp trykk. Han brukte aldri noe UV-utstyr. 
Signatur

HSt
   #8
 32 008     Lillestrøm kommune     1
Vannet fra vannverket har 8-10C her vil tanken bli mye varmere. Leverandører av drikkevann dispensere har UV lys i sine buffer tanker hvorfor trenger de det ?