175    2    0  

Fare for at utvendige vannledninger fryser

 227     Trøndelag     0
Hei, kjøpt en bolig i 2015 som hadde fått sitt vann frosset to ganger på dem siste 25årene( vannet ble lagt om da), jeg kjøpte av en gammel dame som hadde bodd alene siden 2005, siste vannet frøs, var i 2010 da det var mye kulde i Trøndelag, vannet fryser utvendig.
vi er to husstander på en privat vannledning, vannforbruket til vårt hus har økt betraktelig og jeg håper dette er nok til at vanne ikke fryser, jeg måler 2 grader på vannet om kvelden, og 1.5 på morgenen, dem siste nettene har jeg latt vannet renne om natta.
Har jeg grunn til å bekymre meg? er det økte vannforbruk nok til at det hindrer at det fryser?
i Trøndelag har der vert mye kulde dem siste 3 ukene

TSt
   #1
 10 347     0
En må passe på at avløpet ikke fryser i tillegg er det kanskje vannmåler ?

En legger XPS isolasjon 10 cm tykkelse for å være sikker over der hvor vannledninge ligger. Den må ligge langt ut på hver side for at det skal ha virkning. Dette er den permanente løsningen på problemet. Det er særlig år hvor det kommer bar frost at det er problem over alt. Ellers er det steder der det brøytes slik at snø ikke hjelper som isolasjon som er problemet. Det er mange uker siden jeg hørte at tele var over 1m i nærheten og siden har det for det meste vært mellom -10 og -22 her. Kom heldigvis noe snø før den siste kuldeperioden men ikke alt for mye.
  (trådstarter)
   #2
 227     Trøndelag     0
Da er den verste kuldeperioden over, så er det noen forsinkelse på telen som jeg håper går bra.
jeg blir å kontakte rørlegger for å få pris på å legge inn 20-25 m med varmekabel.
Noen som har nå formening om pris der?