352    3    0  

Gammel elvestadrør

 1     0
Hei, jeg har en Gammel elvestadrør på ca 25m som jeg ikke får koblingsskjema på, jeg skal koble denne på Isoterm BRYTER CA 20 C18100 DRIFT/TINE FOR ISOTERMRØR.

1-Jeg lurer da på om jeg kan måle motstand på kald ende for å koble kabel slik at den står i drift på endene som har høyest motstand? 

2-Hvordan måler jeg dette ?  fargene på kald leder: Blå-Brun-Grå-Sort-Sort

   #1
 3 756     0
Ikke fikle med dette selv da risikoen for feil og brannfare er for stor.
Måten en elektriker gjør dette på er å Ohme de enkelte lederne og finne hvilken kaldleder som tilsvarer de enkelte motstandstrådene. Kanskje, jeg gjentat kanskje er alle trådene er koblet til en kaldleder kanskje ikke. Så regner en seg fram til anleggslengde og kobler i henhold til tabell.
Til slutt måles forbruket på trinn en og to og sjekkes mot hva den faktisk skal ta.

Å koble den som drift på høyeste motstandsverdi vil være feil i de fleste tilfeller.
Få en elektriker til å koble denne.
   #2
 21 688     Akershus     0
Etter hukommelsen - det er en stund siden:
Varmekabelen har flere parallelle motstandstråder. Det er ingen kald ende, men en har tilgang til kabelen i begge ender. Lederfargen har sammenheng med brukslengden av røret og hver farge en gitt motstand/m. Mao, ved et gitt sett av kabelfarger er det et gitt intervall av rørlengde som kan brukes. En kobler i begge ender dels i parallell, dels i serie, for til slutt å sitte igjen med en passende effekt pr meter rør.
Detaljene rundt koblingene har jeg ikke for hånden.

Alternativt kan en bruke en effektregulator med kort syklustid for å tilpasse til ukurrant rørlengde.
Signatur
   #3
 3 756     0
Detaljene rundt kobling finner man på sidene til Isoterm. Blå Isotermledning er for anleggslengder mellom 12 og 75 meter.