109    13    0  

Utskifting av vannpumpe

 5     0
Hei. Bor i et sameie der boenheten under har en vannpumpe som muligens er veldig gammel. Vi i 2 etasje sliter med dårlig trykk og til tider er det helt stopp for vann. Naboen under sier selv de har fint trykk og ikke opplever det samme som vi over. Har prøvd å høre om det er mulig å bytte ut pumpen, men nabo sier han ikke er interessert i det, da pumpen ligger utilgjengelig bak kjøkkeninnredningen hans. Han sier han da må rive ut hele kjøkkenet for å gjøre en utskifting.

 Mine spørsmål er, kan jeg installere en egen vannpumpe til min boenhet med eksisterende vannledninger fra nabo? (Får vann via nabo i kjellerleilighet som går direkte inn i varmtvannspreder som ligger i minn kjeller og videre opp til 2 etasje.)

Hvem kontakter jeg for befaring/arbeid på slike saker? 

Hva koster eventuelt en utskifting?

Og om noen vet, kan jeg kreve en utskifting av vannpumpen selv om nabo nekter? (Vedtekter sier tekniske instalasjoner går under felles ansvar)

   #1
 22 895     Akershus     0
Det første du gjør er å kjøpe deg et manometer (trykk,åler) koster ikke stort. Kan monteres fast på rørenehos deg, eller mer midlertidig.
Vanlig trykk fra hytte/huspumpe er innkobling ved ca 2 bar, utkobling ved ca 4 bar.
Med manometer kan du finne disse tallene og se trykket når du tapper. Ved dusj skal trykket falle pent og jevnt. Det bør ta flere minutter fra 4 bar ned til 2 bar.
Md data fra trykkmålinger har du ev bedre argumenter inn i sameiet.

I prinsippet er det mulig med to adskilte pumper, men uvanlig. Det kan kanskje bli plunder å fylle pumpene før oppstart. Muligens må pumpene startes fra deg som ligger høyest og den som ligger nederst må åpne kraner. En vil også trenge en akkmulatortank. Pr nå står det trolig en hos naboen. Den kan funksjonere felles, men da med mer plunder ved oppstart.

Rørlegger er vanligvis aktør her.

Hvor henter dere vannet fra? Er det mulig å sette ny felles pumpe annet sted? Dagens pumpa kan trolig bare stå og trykkvann kjøres rett gjennom.
Signatur
HSt
   #2
 32 008     Lillestrøm kommune     0
Dette høres ut som en restriksjon i røret opp til dere, la nabo under tappe mens dere gjør det faller trykket enda mer så er det enda sikrere
   #3
 22 895     Akershus     0
Det kan det være, men også andre ting kan innvirke. Et manometer vil kanskje gi litt mer håmdfaste resultater.
Signatur
HSt
   #4
 32 008     Lillestrøm kommune     0
Ja det var ikke meningen å ta livet av et godt råd om manometer
  (trådstarter)
   #5
 5     0
Dette høres ut som en restriksjon i røret opp til dere, la nabo under tappe mens dere gjør det faller trykket enda mer så er det enda sikrere


Hva mener du med restriksjon? Jeg vet at vannet forsvant for oss i 2 etasje engang naboen brukte hageslangen. Om det sier dere noe. Hva kan eventuelt gjøres for å fikse restriksjonen?
HSt
   #6
 32 008     Lillestrøm kommune     0
Det er en innsnevring på rørsystemet jeg tenker på. Har dere filter så kan det være behov for å bytte det. Men det er jo mulig trykket også er for lavt, vi hadde det problemet på hytte helt til kommunen fikk korrigert feil programmering av pumpe. Så få tak i manometer som foreslått.
  (trådstarter)
   #7
 5     0
Det er en innsnevring på rørsystemet jeg tenker på. Har dere filter så kan det være behov for å bytte det. Men det er jo mulig trykket også er for lavt, vi hadde det problemet på hytte helt til kommunen fikk korrigert feil programmering av pumpe. Så få tak i manometer som foreslått.

Ok, da skal jeg se på det først. Til min forståelse har vi ikke filter, bare en vannpumpe siden vi bor opp i høyden. Dette manometeret skal da installeres, og så må jeg bare følle med på trykket, og eventuelt kontakte kommune om trykket er for lavt?

   #8
 22 895     Akershus     0
Hvor kommer vannet fra? En har vanligvis ingen pumpe ved kommunalt vann. Dersom en bor høyt i lia, kan kommunalt vann variere mye i trykk over døgnet og med vanning lenger ned. En pumpe på sugesiden kan ikke gjøre stort md det.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 5     0
Hvor kommer vannet fra? En har vanligvis ingen pumpe ved kommunalt vann. Dersom en bor høyt i lia, kan kommunalt vann variere mye i trykk over døgnet og med vanning lenger ned. En pumpe på sugesiden kan ikke gjøre stort md det.

Det er kommunalt vann. Jeg stusset veldig på dette selv da jeg flytta hit. Vi er 4 boenheter i sameiet. De 2 boenhetene på siden har en egen vannpumpe med pumpehus på utsiden. Jeg og naboen under deler på vår vannpumpe. Jeg har ikke peiling på dette området, så jeg bare antar det er vannpumpen som svikter.

Vi hadde en episode i fjor der vi ringte kommunen om at vi manglet vann. Jeg sendte melding til naboen under for å høre om de var uten vann, men fikk ikke svar. Etter et kort besøk av en ansatt i kommunen fikk vi tilbake vannet, men det var pga naboen la merke til han hadde latt hageslangen stå på. Når han slo den av gikk det tilbake til normalt. Jeg huska den ansatte fra kommunen stusset veldig på at vi hadde vannpumpe da vi burde ha godt med trykk (Vi bor ganske sentralt i et tettsted tilknyttet en storby). Jeg måtte dra på jobb, så fikk ikke snakka mer med mannen fra kommunen.

I går mista vi vannet igjen, klokken 22:00. Det var borte i 20 minutter før det kom vann med veldig svakt trykk.
TSt
   #10
 12 108     0
Dette høres veldig rart ut men kan selvfølgelig være trykkøkende pumpe men den må jo ha noe å hente vannet i fra så forstår ikke helt systemet. Når nabo tapper vann så vil jo trykke falle hvis det ikke er nok vann å levere så blir det tomt i 2 etg. Så er det innsnevringer på rør e.l. så kan en oppleve dette. nabohus der jeg bodde før hadde jernrør inn til seg og måtte bytte den delen siden vannet her også forsvant i 2 etg når de brukte vann i 1 etg. Siden trykket i varmtvann synker litt saktere ble det bare levert varmtvann i dusjen en liten stund før også dette forsvant men i lang nok til til å skolle den personen som evt sto der. Så det er en hav av mulige feilkilder her.