91    1    0  

Frittstående badekar rett på flis, uten å kople til avløp.

 1     0
Hei

Er det ok å sette et badekar rett på flis uten å kople til vann og avløp? Er det eventuelt tiltak man må gjøre?

Vi har flyttet inn i et morderne nybygg (TEK17) men dessverre uten badekar. På det ene badet får vi akkurat plass til et av de minste frittstående badekarene rett utenfor dusj-nisjen hvor det dusjes rett på flis. Det er nærme nok til at dusj-slangen kan fylle opp badekaret, og helningen på gulvet under et evt. badekar vil kunne få vannet fra badekaret til å ende opp i sluket i dusjen. Kan vi bare sette opp et badekar her, vil det det være en ok løsning? 

Hvorfor ikke gjøre det skikkelig? 
Vi ser på dette som en midlertidig løsning frem til barna er større, hvor nytteverdien av å ha et badekar i småbarnsfasen er stor. 
Samtidig vil det ikke bli pent å gjøre dette til en permanent løsning. Det er knapt plass til badekaret og det vil se litt malplassert ut, i  tillegg vil evt. tilkopling av vann og avløp måtte legges synlig, evt. ved større og fordyrende inngrep som vi ikke ønsker. 

Håper på gode svar!

Er det ok å sette et badekar rett på flis uten å kople til vann og avløp?

  • Ja, ikke noe problem!
  • Ja, men du må gjøre tiltak.
  • Nei, det går ikke!