93    1    0  

Ei eller to vindskier

 1     0
Holder på å bygge et lite uthus. På taket skal jeg ha 15 mm OSB-plater, 24 mm sløyfer, 36 mm lekter og takplater som bygger ca 20 mm, tilsammen 95 mm. I tillegg bør vel vindskia gå litt over platene, 100-110 mm tilsammen.
Jeg ser det er vanlig å ha to vindskier over hverandre, men hva er grunnen til det? Hvis jeg bruker 22x198 mm (impregnert) kan vindskia gå 8-10 cm under undertaket, og fortsatt greier jeg meg med ei vindskie.

HSt
   #1
 24 870     Lillestrøm kommune     0
Ofte ønsker en at vindski dekker deler av takrennen, kommer du lengre ned da ? Det avhenger også da om hvor høyt forkant beslag du har.