113    3    0  

Hvordan vil treverket tørke raskest?

 187     0
Topprekke på rekkverk skal males. Det er malt fra før, men malingen har begynt å få små sprekker et par steder. Noe av malingen er løs og vil måtte skrapes før maling.
Har målt fukten i treverket på et sted hvor malingen er punktert til noe over 20%, noe jeg synes er litt for høyt for å gå i gang med maling.
Målet er å få malt første strøk på dette tidligst mulig.
Hvordan vil treverket tørke raskest?

A:
Vente med å skrape vekk løs maling til det er meldt en periode med oppholdsvær, for at regnvann i minst mulig grad skal kunne trenge inn i bart treverk?

eller

B:
Skrape tidligst mulig selv om det er ventet noe regn, med den baktanken at den fukten som er  innestengt i treverket nå skal kunne fordampe ut gjennom et større umalt areal, og at den negative effekten av litt regnvær vil være mindre enn den positive effekten av at treverket får "pustet ut" den fukten det har i seg.

?