6 826    2    0  

Male smijernsport

 30     0
Skal male smijernsporten, men med hvilken type maling?

Hva må jeg gjøre av grunnarbeid, noen som vet?

Det er ikke noe løs maling på porten, men det er litt grønske på den. Holder det å vaske den godt, og hva skal jeg evt. vaske med?
Signatur

   #1
 1 207     Norge     0
vask med kraftvask.. la det tørke godt, deretter mal med feks. arkanol,glatt hammerslagslakk,bengalakk. gode produkt!
Signatur
slt
   #2
 699     0
Slik pleier jeg gå fram. Få vekk alt organisk (grønske etc.) med vask.  Gå over hele porten med stålbørste/smergelpapir for å fjerne løse partier og ”ripe opp” gammel maling for bedre heft.  Tørk/vask over med rødsprit for å fjerne fett/forurensing/pussestøv.  Sår og blottlagt metall får ett til to strøk mønje (grunning), så maling, eks de typer Baltazar foreslår.
Blottlagt metall og grunning behandles raskest mulig, rust utvikles etter få timer, grunning er porøs og ikke ”vantett”.