68    1    0  

Snødeler på tak

 16     0
På hytta har vi et ganske nytt platetak i god stand. Men da det ikke er snøfangere på taket så ramler det støtt og stadig takras ned foran inngangsdøra. 

Siden taksløyfene er for langt fra hverandre til å legge snøfangere direkte, må vi evt løfte taket og legge nye sløyfer for at dette skal være et alternativ. Men da vi heller prioriterer etterisolering av yttervegger og kaldloft før vi evt løfter et tak som er tett og godt, så lurer jeg om det er mulig å montere en form for «snødeler» på taket. Det vil si en «plogprofil» over inngangsdøra, slik at takskred deles, og faller ned på sidene av inngangsdøra i stedet for i hele takets bredde. Snøfanger bare over døra anser jeg ikke som et alternativ. 

HSt
   #1
 20 224     Sørum     0
vil tro at den vil rives løs fra festene med et brak og komme ned med snøen. Det samme som vil skje med en snøfanger nederst på taket bare ved døren.

På sommerhytte der snøen kan rase av tak har vi inngang i gavlenden