#11
 55     0
Å tro at du kan unngå snøfangere fordi du bor på vestlandet eller langs kysten er vel litt optimistisk da det er store lokale variasjoner. Du vet selv best der du bor om det faller mye eller lite snø.

Snøen skal etter mitt syn ikke ned fra taket når den kommer, da snøen, spesielt våt snø som beveger seg på taket kan ødelegge steiner, spesielt i gradrenner er det utsatt. Den kan også volde skader på mennesker eller gjenstander.

Det kan ved store snøfall ligge flere hundre kilo med snø per kvadratmeter. Den vil du helst ikke skal bevege seg, for et lite svakt punkt i steinen, feilprodusert stein el. kan gi brekkasje på steinen. Oppdager du ikke dette før våren kommer og snøen har smelter kan du fort belage deg på fuktskader i undertaket og ned i isolasjonen.

Det finnes ulike snøfangerløsninger på markedet, mest vanlig er tradisjonelle rekker med gelender, men disse forhindrer i praksis ikke, som nevnt over, at snøen ligger i ro på taket da det vil rase mellom rekkene med gelender og du får store snømengder som pakker seg ned mot gelenderet. Skjer dette og vi snakker om store mengder snø kan det i værste fall bli så ille at du ikke får opp vinduet eller inngagsdøra fordi huset er skeivbelastet. Da er det på tide å måke taket ! Smile

Etter å ha googlet litt opp på dette fant jeg en alternativ snøfangerløsning som løser dette med snø i bevegelse på taket og den er også etter mitt syn vesentlig mer diskre på taket. Se www.nomo.no
Jeg valgte denne løsningen på garasjen og den snøen sitter bom fast hele vintersesongen!

Men vær obs på at om det tidligere har vært papp eller annen lett taktekking på taket ditt så kan det fort være farlig å la snøen ligge på taket. Spesielt eldre hus kan være i faresonen her, mens alle nyere hus er dimensjonert for å tåle snøen på taket. Det er som nevnt lokale variasjoner og hvor mye taket ditt skal tåle av snø er styrt av snølasten i kommunen du bor i. Snølasten i kommunen din finner du på:
http://www.nomo.no/kalkulator.htm

Andre taksteinsmerker du kan se på i tillegg til Monier er Benders og Skarpnes.

Lykke til med valget av tak!
Signatur