188    1    0  

Terrassebord som undertak?

 86     Oslo     0
Jeg bygger garasje på budsjett og er kommet til vurdering av sponplater vs rupanel som undertak. 

Sponplater er relativt effektivt å legge og virker rimeligst. Men litt knot å kutte til, litt knot å jobbe med og større konsekvens ved lekkasje fra torvtaket. 

Rupanel blir litt dyrere, relativt enkelt å legge,  litt mer tidkrevende men er fornuftig å ha under torv og gir bra lufting. 

Det er snakk om ca 50kvm saltak. 

Men hvor viktig er det egentlig med not og fjær? Jeg følger med på Finn og ser at dersom jeg eksempelvis hadde brukt terrassebord (behandlet eller bare impregnert) så kunne jeg spart noen tusen. Det blir uten not og fjær, men tykkere treverk enn rupanel (19 vs 28). 
Med undertak (uisolert og åpent på undersiden) i impregnert tre tåler det fukt bra. Og med takbelegg+platon xtra knotteplast før man kommer til torva blir belastningen bra spredt gjennom lagene. 
Uten not og fjær blir jo luftingen av undertaket bedre også, selv om behandlet treverk kan trekke i andre retningen. 

Noen som har sterke meninger mot bruk av terrassebord som undertak i uisolert åpen garasje? 

   #1
 2 555     Akershus     0
Nei. Kjør på! Not og fjær er ikke viktig.

.Thag
Signatur