169    3    0  

Vindsperre eksponert for lenge etter 8 mnd?

SNE
 20     0
Jeg bygger nytt og fikk på vindsperre (Tyvek hvit m/rød skift) for 8 måneder siden, men kledningen mangler fortsatt. Har hørt at den bør tildekkes etter 4 mnd., så tenkte jeg ville ta opp dette med entreprenør, men vil gjerne forberede meg litt. 

Hvor ille er dette og hva er faren ved at kledningen fortsatt ikke er på? 
Bør vindsperren evt. byttes med ny, eller blir alt bra når kledningen er på?

   #2
 2 222     I huset mitt     0
"Produktet lagres tørt og bør ikke utsettes for direkte sollys" står det i databladet.

Om produktet skades eller forringes i noen grad mhp de 8 månedene på vegg før kledning, er kanskje noe produsenten bør kunne svare på.
Hør med Isola.Wink