#52
 1,151     Akershus     0Etter ny foreskrift tar det nå 14 år å bli installatør.
Når trer denne ikraft?
Hvordan kan det ta 14 år?


Regner med at han sikter til denne http://www.dsb.no/Global/Elsikkerhet/Dokumenter/Utkast%20til%20forskrift%20om%20elektroforetak%20og%20kvalifikasjonskrav%20for%20arbeid%20p%C3%A5%20elektriske%20anlegg%20og%20utstyr.pdf

14 år var vel litt i overkant.

Edit:  "Kvalifikasjonskrav for faglig ansvarlig leder for arbeid på elektriske anlegg
Den som er faglig ansvarlig leder for arbeid på elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad
eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års
relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning."
   #53
 5,725     0
   #54
 1,151     Akershus     0


Nesten korrekt:
"For person som skal ha det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016"

Tidligere var det vilkårlig når du opparbeidet praktisk erfaring, nå endres dette.
   #55
 5,188     Østlandet     0

Husk at mye av elko materielt på Clas kun er godkjent for 10A. Ikke 16 som elektrikeren selger for. Det er ikke samme matriellet noe av det.
Ja jøss! Dagens propaganda!
Elko har sikkert egen produksjonslinje for Clas.
Ho-ho...  ;D  ;D ;D
Signatur
   #56
 5,188     Østlandet     0Etter ny foreskrift tar det nå 14 år å bli installatør.
Når trer denne ikraft?
Hvordan kan det ta 14 år?
Først er det barnehagen, deretter barneskolen osv....
Signatur
   #57
 21,481     Enebolig     0


Onninens priser er anbefalt pris ut til kunde, det sier ingenting om hva firmaet faktisk betaler. Kr 287,50 for en innfelt dobbel Elko nesten er tre ganger prisen til Megaflis, Clas osv.

Men av denne tråden ser man at folk tar feil når de sier at "alle firmaer" betaler 35 kr for en stikk. Megaflis har i lang tid hatt rimeligere PR enn hva de fleste grossister kan tilby.

Det korrekte her er nok 'grossister vil tilby'.
Grossist og installatør deler her på gode marginer, og det er ingen grunn til å setja ned prisen på PR ut frå grossist når denne prisen hos installatør blir ganga med 3-4.


Tsja, inntil du kan dokumentere dette, så blir det kvalifisert gjetting. Min erfaring er at hver krone teller, derav forhandler man om pris på absolutt alt.

   #59
 21,481     Enebolig     0Etter ny foreskrift tar det nå 14 år å bli installatør.
Når trer denne ikraft?
Hvordan kan det ta 14 år?


Poenget mitt er ikke at man stiller i eliten blant menneskeheten, jeg påpeker bare en faktor som jeg mener hever kvaliteten på det administrative arbeidet som utøves i bransjen. Man trenger ikke nevne unntak, det er en selvfølgelighet.

2 år vgs elektro, 2,5 år læretid, 4 år obligatorisk praksis med fagbrev, 2 år teknisk fagskole, 3 år praksis, installatørprøven.

Installatørprøven gjennomføres to ganger i året, og med tanke på dette må man regne med totalt 14 år. Går man ingeniør, tar det ett år ekstra.

Den som fullfører fagskole eller ingeniør før utgangen av 2016 følger gammel foreskift.


Dette er svaret jeg har fått fra installatørprøven. Personlig synes jeg det ser ut som om 4 års praksis som elektriker utgår, og 3 års praksis som fagtekniker/ingeniør blir ny regel. Jeg tar kontakt en gang til,  og oppdaterer tråden når jeg får svar.

   #60
 21,481     Enebolig     0
Etter ny foreskrift tar det nå 14 år å bli installatør.
Når trer denne ikraft?
Hvordan kan det ta 14 år?
Først er det barnehagen, deretter barneskolen osv....


Konstruktivt. 

På nåværende tidspunkt tar det 11-12 år avhengig av hvilken utdannelse man tar. Jeg har som tidligere nevnt fått svar fra installatørprøven som underbygger 14 år, men når leser FEK synes det at svaret kan være galt. Man er uansett oppe i 10-11 år, jeg oppdaterer tråden når jeg får tilbakemelding.