175    4    0  

Flytte inntakskabel

 428     Stavanger     0
Vi skal bygge et tilbygg på husets første etasja, og da blir det nødvendig å flytte inntakskabelen til huset. Tilbygget er markert med grønt. Andre etasje vil ikke utvides.

Jeg har mottatt kabelkart fra netteier, som viser hvordan kabel er lagt inn til huset (hel blå linje). Stiplet blå linje viser hvor kabelen ligger i bakken bort til huset. Stiplet oransje linje viser hvor kabelen er klamret til huset. Den er terminert i inntakssikringen rett innenfor ytterveggen (rød ring) i 2. etasje.

Sikringsskapet ligger rett ved inntakssikringen, og vil etter tilbygget er ferdig ligge ca. midt i huset. Må inntakssikringer ligge rett innenfor ytterveggen, for så å gå videre til sikringsskap?

Klør meg litt i hodet ang. hvor inntakskabelen bør gå inn i huset. Noen som har noen gode idéer?

Flytte inntakskabel - Snip.PNG - Aruzaa

HSt
   #1
 31 962     Lillestrøm kommune     0
På nye anlegg står måler mm i skap ute, enten på bakken eller innfelt i vegg
  (trådstarter)
   #2
 428     Stavanger     0
Dette er ikke et nytt anlegg, det er ombygging av eksisterende.

Jeg regner med netteier ikke vil kreve at hele sikringsskapet byttes ut med nytt og settes på en ny lokasjon? Det vil jo medføre voldsomt store kostnader ifm. ny trekking inni huset?
   #3
 1 634     klippdalen     0
hadde jo bare vært en fordel å få måleren UT av skapet, får plass til fler kurser da Smile

går jo ann å legge trekkerør og PFXP kabel fra ute og inn. gjort slik hos meg.
   #4
 22 878     Akershus     0
Gitt at netteier har fordelingsskap i gata med kortslutningsvern. Da kan kabelen føres i rør under grønt bygg frem til dagens skap.
Alternativt kan nytt målerskap settes opp der blå og grønn linje møtes. Derfra kabel inn til dagens skap med kursfordeling som nå.
Signatur