2,823    68    19  

Hvordan fjerne gammelt kjøkken-wattmeter?

kip
 484     Vestfold     0
Hovedspørssmålet er vel om de to lederne skal kortsluttes eller ikke.

Har fått litt ulike forslag fra selv elektrikere go stoler derfor ikke nok på det og ønsker å spørre ekspertisen her.
Slik jeg har forstått det er denne koblet til en strømtransformator som er ført rundt kjøkkenkursen/komfyrkursen og på den måten måler hvor mye effekt man drar på i kjøkkenet. Antar også at dette dermed i praksis er en lavspenningsinstallasjon med indusering av maksimalt en håndfull til noen titalls volt under normal drift..?

Generelt skal jo strømtransformatorer alltid kortsluttes for å unngå oppbygging av høye spenninger på terminalene, men opptil flere elektrikere har foreslått å kun koble de to lederne fra og isolere dem i klemmer, altså ikke kortslutte dem.

Noen som faktisk har både praktisk erfaring med disse og teoretisk kunnskap til å gi en vurdering på dette?


Hvordan fjerne gammelt kjøkken-wattmeter? -  - kip
Hvordan fjerne gammelt kjøkken-wattmeter? -  - kip

   #1
 3,277     I huset mitt     1
Transformator?
De effektmålerene der var normalt styrt av en spole som var klemt rundt/hekta på en av inntaksledningene i sikringsskapet.
-Den målte dermed ikke bare kurs til kjøkken, den målte all effektuttak.  Måleren var oftest plassert på kjøkkenet da.

Husker ikke om spolen kan åpnes lett, eller om man må koble av og dra ledning ut.
Uansett så medfører det roting i sikringskapet på inntakssiden.  

Men den måleren kommer jo til nytte igjen 1 Januar 2022. Kanskje la den stå? Wink


   #2
 24,695     Akershus     0
Kjøkkenwattmeter er fra tiden med «effektariffen" H3,. En hadde dobbel kWh-teller. Den ene telte totalt strømforbruk, den andre startet når en trakk mer enn hva en hadde abonnert på, overforbruk, med høyere kWh-pris. Mange elektrofolk var uenige da H3 forsvant. Nå er den tilbake. i forkledning.  
KjøkkebWattmeteret har en stillbar rød viser. Stilles på abonnert effekt. Går en over under middagslaging slår en ned på vvb eller ovner. Mao et Smarrhjem.

Dersom Wattmetert fjernes bør strømtrafoen fjernes fra sikringsskapet eller terminalene mot wattmeteret kortsluttes, ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Current_transformer#Safety
Siste redigering: Wednesday, October 13, 2021 8:48:43 AM av KjellG
Signatur
   #4
 3,588     1
En del mennesker har fått det for seg at de skal spre en myte om at fra nyttår av vil du bli ruinert om du slår på to elektriske varmeovner samtidig ... eller noe deromkring. At det blir "livsfarlig" å bruke mye strøm samtidig. Derfor må du beholde wattmeteret, så du kan se til at det ikke skjer. Skrekk-ordet er effekttariffer.

Sannheten er heller den motsatte.

Det ble noen steder testet ut tariffer der ett av tre deler av nettleie-regningen hver måned var bestemt av timene med maksimalt strøm-uttak i tre ulike døgn den måneden. (Det startet med å være de tre høyeste timene i måneden, men så ble det endret til at de tre timene måtte være i ulike døgn.) Men vel å merke: Dette var stadig bare ett av tre ledd: Fastleddet, og energitariffen, dvs. pris pr kWt, utgjorde de to andre, og var for alle 'vanlige' brukere helt dominerende.

Uansett hva de sier i festtaler, ønsker NVE slett ikke effekttariffer. De ønsker knapt noen energitariff. Deres ideal er at alle betaler en fast pris, uansett hvor mye energi de bruker. Det er slik deres kostnader er: Kraftlinjene koster det samme å bygge og drifte, om folk bruker dem eller ikke.

NVE droppet sine festtaler om effekttariffer, i et lønnlig håp om at at PRen fører til at folk i panikk for å bli ruinert 'frivillig' velger å flate ut forbruket sitt, så det blir mindre behov for utbygging av nettet. Men det er bare skremsels-taler - du vil ikke se det på nettleie-regningen.

Det du derimot vil se - særlig om du er av dem som forsøker å være miljø- og energi-vennlig: NVE har stilt krav til nettselskapene om at minst halvparten av nettleia for gjennomsnittskunden skal være fastavgift. Hvis samtlige kunder kutter alt forbruk skal nettselskapene fortsatt sitte med halvparten av inntektene. Det skal bety mye mindre hvor mye strøm du bruker. Istedetfor å ha en standard tariff for hele landet, slik tidligere planer la opp til, sier NVE nå at det opp til hvert enkelt nettselskap, under forutsetning av at minst halvparten av nettleie-regninger er helt uavhengig av forbruket.

For den andelen som ikke er fastavgift, dvs. mindre eller lik halvdelen av regningen, er det opp til ditt lokale nettselskap å fordele det mellom energiavgift (pris pr. kWt) og ulike former for effektavgift som "straffer" de som en gang iblant har ekstra stort effektbehov. Det gjelder ikke noen særlig stor andel av kundene, så det spørs hvor mye nettselskapene kommer til å "utnytte muligheten". De 'vanlige' kundene er som regel langt flere, og faste, så det er nok mye viktigere hva de betaler for sin hverdags-kWt enn hva noen få betaler ekstra for sitt spiss-forbruk. Vi må regne med at etter fastleddet vil nok de aller fleste nettselskaper ta inn den altoverveiende andelen av sine inntekter på hverdagsforbruket som ikke treffer noen effekttariff-grense.

Husk at nettselskapene er ekstremt sterkt regulert. Det finnes ikke mange, om noen, bransjer der mulighetene for å suge ut profitt er mer begrenset. Så for gjennomsnitts-forbrukeren kommer ikke nettleia til å endre seg. Hvis du er av de som tar deg bryet med å gå rundt i huset for å slå av lys og panelovner når du setter steika i ovnen kan du klare å oppnå lavere strømregning enn med de gamle tariffene - men det utgjør neppe mange øre per dag. Hvis du jamt gir f, og ditt nett-selskap har valgt å legge en stor del av inntektene på slike "ulydige" kunder som deg, kan kanskje den steika koste en krone ekstra i effekttariff. Men alt avhenger av ditt nettselskaps tariffer.

De som vil måtte "betale dyrt" er de som har brukt store ressurser på etterisolering, installasjon av VP osv for å holde det totale energiforbruket nede. De må likevel betale en nettleie med et skyhøyt, forbruksavhengig fastbeløp. Om de bruker mer strøm betyr det liten forskjell: Det aller meste er fastleddet, uansett. Så hvorfor skulle de bruke masse penger på energisparing? Fåglarne vet - det synes bortkastet, sett fra et økonomisk synspunkt!
   #5
 3,277     I huset mitt     2
Som vanlig er det masse babling fra keal om hva man tror og mener hvordan det skal bli, selvsagt sett ut ifra sitt eget navlebeskuende ståsted.

Dette med effekttariff er diskutert i mange år og NVE har slitt stort med å klare å komme frem til dagens regler.
Hadde verden vært så enkel som keal prøver å fremstille det med at det gjelder en varemeovn eller to, så hadde dette vært en enkel sak og alleredet innarbeidet.

Det er ikke alle som kan flytte forbruket sitt vekk fra tider da alle andre også har et forbruk av strøm.
Hva skal det koste å ikke kunne flytte forbruket er spørsmålet. (om det er denne modellen de ulike nettselskapene velger da)

Det er faktisk også enda ukjent (2.5 måneder før innføring) hvilken modell de ulike nettselskapene kommer til å velge.
Kanskje blir det ulik nettleie for tider på døgnet, kanskje blir det fast påslag på all nettleie avhengig av sikringstørrelse, kanskje blir det påslag på all nettleie avhengig av max strømtrekk fra forrige måned.
-Litt merkelig at dette er et tema som er lite omtalt i eks media, de aller fleste er uvitende om begrepet.

Kanskje keal kan spå i navleloen sin om hvordan dette blir? Cool


   #6
 3,588     0
Takk for all din respektfulle omtale av undertegnede, og det vell av faktaopplysninger du bringer!
   #7
 5,432     Akershus     0
Hva skjer 1 jaunar 2022?

En mengde mennesker våkner med fylleangst og kuppelhue og lurer på hva som skjer om 9 måneder.....

Ja, har bestandig hørt at kw måleren skal kortsluttes ved trafo, hvis man skal koble fra. Jeg hadde også, som enkelte andre foreslår, latt den være i beredskap. Forøvrig ganske enig med Hirobofly.

kip
  (trådstarter)
   #8
 484     Vestfold     0
Ok, jeg tenker at da får den få leve videre inntil videre, selv om den er fryktelig retro i sitt design. Men funksjonell er den jo da, potensielt.
Forøvrig interessant å lese engasjementet dette inspirerte hos mange som postet innlegg Smile
Det forventet jeg ikke et slikt spørsmål skulle.

   #9
 24,695     Akershus     0
Skulle gjerne hatt et fungerende kjøkkenwattmeter jeg - fordi det er retro Smile
Signatur