#11
 23 352     Akershus     0
Helt enig. Imidlertid ser det ut til at dette kommer. Målerskap ute på hytta er merket 400V med rødt skilt på skapdøra. Samme er merket i skapet med 400V TN-C-S.

For å måle jordfeil internt etter måler trenger en ingen tilknytning til jord. Foran måleren er det nærliggende at netteier har slik overvåkning i utgangen på fordelingstransformator.
Signatur

kip
   #12
 425     Vestfold     0
Foran måleren er det nærliggende at netteier har slik overvåkning i utgangen på fordelingstransformator.


Det har de fleste nettselskap fjernmeldt stort sett kun på nyere lavspenningskretser, 10-20%.
De drar en tur årlig på fysisk befaring og måler med ordinært voltmeter, evnentuelt leser av fastmontert multimeter om det finnes - er kun det de er pålagt å gjøre.

Lønner seg derfor å ringe inn melding om feil til nettselskapet om man mistenker noe har dukket opp, slik at de får anledning til å dra ut og sjekke med en gang.
kip
   #13
 425     Vestfold     0
Måler er ikke jordet så vidt jeg kan se, iallefall ikke med gulgrønn leder. Vil måler være jordet ved TN?


TN-målerne er ikke jordede i ordets rette forstand, men nøytrallederen (som har samme potensial som beskyttelsesjord dersom det ikke har blitt feilaktig brudd) er med i målekretsen inn i måleren.
Derfor er det 4 ledere inn/ut av TN 3-fasemåler og 3 ledere inn/ut i IT-3fase målere.
TN 1-fasemåler har én fase + N-leder igjennom seg (2 ledere), IT 1-fase har 2 faser (2 ledere) inn/ut, dermed vanskeligere å skille når det er 1-fase anlegg.

Generelt kan man si at det svært sjeldent er stående jordfeil i TN-nett da disse vil utgjøre en ren resisitiv kortslutning mellom fase og N-leder som har 230V spenningsdifferanse og vanligvis ha feilstrøm på mange titalls ampere eller mer, langt over ordinære sikringers tallverdi (f.eks. 16A, 20A, osv.)
På IT nett er det kun 130V mellom fase og jord, samt at feilstrømmen er kapasitiv, gjerne bare noen hundre mA. Derfor trigges ikke vanlige sikringer og man må ha jordfeilautomater for å luke ut disse.
Også dette taler jo for at det er IT-nett du forsynes av.