279    8    0  

Kan elektrikere legge opp kurs i utvendig målerskap?

 10     0
Jeg må legge opp en 32A kurs til utendørs massasjebad. Er det mulig for elektriker å legge opp en 32A kurs i det utvendige målerskapet, eventuelt i en liten boks ved siden av? Altså at det ikke må trekkes noen kabler til sikringsskapet inne? Det er langt fra målerskapet og inn til sikringsskapet, og jeg vil helst slippe å bore meg gjennom grunnmuren for å få ordet en ny kurs som skal brukes utendørs, siden sikringsskapet er under bakkenivå.

HSt
   #1
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Ja er dette ekte målerskap slik at måleren står der så skal det være mulig

Vi hadde byggestrøm fra målerskap og trengte ikkr fjerne dette uttaket senere
   #2
 4,272     0
Ifølge NEK 399 2022 Så kan en gå til en annen fordeling utendørs.
Det stilles endel krav for å kunne gjøre det. Hjelper lite om det var lov med kurssikringer i tilknytningsskap tidligere.
Hvis det derimot er montert utvidet tilknytningsskap går det fint.

Her får du nesten få en vurdering av elektrikerfirmaet som skal stå ansvarlig for jobben.
Det er momenter både for å kunne gjøre det og å ikke kunne gjøre det.
HSt
   #3
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Js jeg forutsetter at måleren står der ute så det er ikke det gamle skapet med knivsikringer en snakker om
  (trådstarter)
   #4
 10     0
Huset er fra 2019, så det er et nytt målerskap med Elvia som leverandør av strømmen. Det er iallfall ledige plasser i skapet til sikringer ser jeg, 1 og en halv rad ledig. Har sendt mail til dem også, for å forhøre meg, men tipper det tar litt tid å få svar.
HSt
   #5
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Det er elektriker som setter opp dette jeg ville kontaktet
   #6
 4,272     0
Js jeg forutsetter at måleren står der ute så det er ikke det gamle skapet med knivsikringer en snakker om

I 2022 kom nye NEK 399 som er forandret fra første versjon. NEK 399 omhandler inntaksskap med måler.
I nyeste utgaven står det hva en skal putte inn i skapet og at en skal begrense innholdet til bare det.
Utvidet tilknytningsskap har et eget felt for utvidelsene.
Er nettleverandør firkantet så får en ikke sette inn noe ekstra i skapene hvis det ikke er av typen utvidet.
Er nettleverandør rund så kan det gå likevel.
Elektrikeren din må gjøre vurderingen om akkurat dette skapet kan utvides hos akkurat denne nettleverandøren.
I mitt område godtar de ikke at vi setter vanlig kurs i eksisterende tilknytningsskap.
De har i enkelte tilfeller godtatt at vi går ut til en fordeling i garasje eller lignende.
HSt
   #7
 36,650     Lillestrøm kommune     0
Dette går vel å vurdere som utvidelse, men ja det er elektriker som skal gjøre jobben som bestemmer ut fra netteierne krav

I mitt tilfelle var installatør firma eid av nettselskapet så de sitter skikkelig i det hvis de tolket feil. Men så er det noen år siden også.

TSt
   #8
 14,532     0
Nye hus her har el bil ladere koblet opp ut fra målerskap. På kortveggen av rekkehus er alle måler skap montert fordelt utover veggen og med el bil lader mellom disse igjen. Men mulig det ikke er lov.