#11
 1,454     Oslo     0
Jeg forstår KjellGs innlegg ovenfor. Men mener KjellG at en autorisert elektriker også ville godkjenne en jordet
metallisk fotmatte?
Signatur

   #12
 4,255     0
Som elektriker kan jeg svare at metallkonstruksjoner normalt skal jordes hvis de er i jorda områder og kan berøres samtidig med andre jorda ting.

Den fotmatta kan fint ligge på gulvet og være jordet i et jorda rom.

Da må det både være jordfeil på noe i rommet pluss feil på jording en plass før noen får støt.
Dvs to feil før noen får støt.

TS burde ikke dra inn matta si i et ujorda rom, det kan ved feil medføre berøringsfare.
Her er det nok med en feil før noen får støt så derfor skal ikke TS gjøre det i slike rom.
   #13
 24,675     Akershus     0
Lenger opp var det nevnt arbeide med følsomme elektroniske kretser. Da er det ikke uvanlig med jordet metalloverflate på arbeidsbenken og ledende armbånd som er jordet. Dette burde tilsvare en jordet ledende gulvmatte. Formålet er å forhindre skad grunnet statisk elektrisitet. 
Signatur
HSt
   #14
 36,620     Lillestrøm kommune     0
Ved ESD gulv er der krav om seriemotstand mot jord slik at en evt feil ikke skal ta livet av brukeren

Analogien til dette må være at metallplate på gulv ikke er lov. Men legges den alikevel så må den utjevnes mot husets jord slik det er krav om på vannledning osv