10 709    14    2  

Måle kortslutningsstrøm med "multimeter"?

 21 857     Akershus     0
Er det noen måte å måle aktuell kortslutningsstrøm på ved bruk av "håndinstrumenter" for oss som ikke har Eurotester?


Signatur

   #1
 1 505     1
Det finnes instrumenter som kun måler kortslutningsstrøm ja, men aldri sett det implementert i et multimeter Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 21 857     Akershus     0
Noen som kjenner prinsippen i Eurotesteren?
Signatur
   #4
 1 505     1

Noen som kjenner prinsippen i Eurotesteren?


Ser for meg at du måler spenningsfall over en gitt forholdsvis lav motstand og sammenligner med en annen en med annen verdi. Om du kombinerer disse verdiene med spenningsfallet  på inngående ledninger burde du kunne regne frem litt av hvert!

Men som forholdsvis langt nede på rangstigen vil jeg påpeke at jeg med stor sannsynlighet kan være på bærtur  Grin
Signatur
CSI
   #5
 583     Hordaland     0
Dette er IKKE noe svar - hellere et spørsmål...- med ønske om få mer viten!

Med bruk av gamle fysikken så tilfører en via en sikring spenning og strøm til en kurs. På denne kurs foreligger på forskjellige innslagspunkter belastning av større eller mindre ohm's modstand?

Ledningen har en ohm's modstand som er avhengig av ledermateriale (kobber),  lengde og tversnitt. Spenningsfall (og følgelig avsatt effekt (P=UxI) vil avsettes i henholdsvis kabel og nyttede "apparat" (forholdsvis avhengig av ohm's motstand). Således f.eks at om en har en ovn på 2 kw (P=UxI, hvor P=2000, U (tilnermelsesvis) 240 Volt - vil I vere 2000W/240V - ca. 9 amp). Så blir motstand i ovn via Ohm's lov (U=RxI) - 240 volt = R x 9 - dvs. motstand i ovn er 240 Volt/9 amp - svar i Ohm).

Neste blir da at det spenningsfald som kommer "totalt" vil fordeles på motstand i ledninger og ovn. Her 240 Volt vil falle over motstand i kabler (dobelt opp lengde da tilførsel og fraførsel (faser) må sees på som en lang leder) og modstand i ovn. Forholdstallet mellom disse vil medføre at det forekommer et spenningsfald over kabler versus over belastningsmodstand (ovn) som er proporsjonal med disses ohmske modstand.

Varmeavsetting i kabler vil så bli P=U (som er ovennevnte spenningsfall over kabler) x I (som er totale belastning av kurs) .

Hvorvidt dette kabel blir for varmt eller ei - vil avhenge av romtemperatur, K-verdi på isolasjon, og luftstrømning (varmeavledning) fra kabel. Enklere er det trolig at sjekke datablad for kabel - for hvilken amperestyrke det er sertifisert for (åpen eller lukket montering).

Noe som jeg ikke helt forstår - er hvorfor en f.eks. 16 amp. sikring - ut fra hva skrevet i innnlegg her - synes at over (nokså lang?) tid - akseptere strømme 1,4 gange høyere? Hvorfor velger man ikke at la en 16 amp. sikring bryte på- vel - nokså nøyagtig 16 amp. etter f.eks. et minutt? (eller 5) fremfor 1,4 x 16 amp i en time??? 

  (trådstarter)
   #6
 21 857     Akershus     0
Neida Grønning, du er ikke på bærtur. I utgangspunktet er dette "lett". Det jeg ser som et problem er at en skal måle verdier som indikerer noen hundre  A til 1-2 kA. Da skal det ikke rare måleunøyaktigheten til før en virkelig er på bærtur.

Derfor lurte jeg på om noen visst en metode som kan utligne slike usikkerheter og gjøre det mulig å slippe de fine intrumentene til sOPp. de blir for dyre for "engangsbruk".

Kort sagt - hva er inni de der?
Signatur
   #7
 22 346     Akershus     0
Litt sliten nå, men: Kortslutningstrøm er avhengig av motstanden i lederne. Det er spenningsfall også. Det er vel dette Eurotestern måler og kalkulerer om til Ik.

   #8
 21 487     Enebolig     0
Jeg tror han vil vite formelen den bruker for å finne resultatet. Det stemmer at slike testere må kalibreres jevnlig for å fungerer riktig.
  (trådstarter)
   #9
 21 857     Akershus     0
Formel? Her er et forslag:

Nettet har en generatorspenning på E=230V
En ukjent indre motstand på Ri som inkuderer generatorviklnger og overføringsnett.
Vi ser bort fra andre abonnenter Ra. (Kan regnes inn i Ri)

Vi har en kjent motstand R = 26 ohm = en 2000W ovn.
Vi måler klemmespenningen uten last = 230V
Vi kobler inn last og måler klemmespenningen = 228V

Da får vi: Ik = (1/R) * E*U2/(E-U2) = (1/26)*230*228/(230-228) = 1008 A = 1 KA

Dette ser jo ikke så aldeles ille ut, men:

Hva med nøyaktigheten av spenningsmålingen? Gamle "gode" instrumenter hadde en målefeil på 2% av fullt utslag.

Videre, hva med motstanden i lasten R når strømmen kommer på og temperaturen øker?  Dersom Eurotesteren gjør det på samme måte, så blir motstanden fysisk liten og temperaturen øker raskt, noe som fort kan endre motstandsverdien selv om målingen skjer innenfor få sekunder.

Noen syn på nøyaktigheten i en slik måling med "ovn" og Fluke?
Måle kortslutningsstrøm med "multimeter"? - Skjema.jpg - KjellG
Signatur
   #10
 77     Vestfold     0
Uten å faktisk ha sett innmaten av en eurotester tror jeg vi kan anta at denne målingen gjøres svært raskt, dvs kun brøkdelen av en 50Hz periode.
Impedansen i nettet (som jo er det vi vil måle) varierer jo ikke med tiden eller spenningen innenfor måletiden vår så vi kan sette på en ganske lavohmig last (si 1x av antatt nett impedanse) denne kan for eksempel stå på fra 0 gjennomgang til 0.5ms inn i sinus. Om nett impedansen er helt lik lasten vår skal nå spenningen være halvparten av det den var i perioden før på samme tid, osv.

Sinus når toppen etter 5ms så strømmene vi må håndtere blir straks enklere å ha kontroll på når den bare blir en tidel av toppverdien. Og da kobler heller ingen av forranliggende vern ut. Skulle bryteren svikte så den nekter å skru av igjen sørger nok en smelte sikring for at skadene i lasten blir moderate.

Så kan man velge å måle både strøm og spenning i/over lasten eller anta at man kjenner lasten slik at det holder å måle spenningen. Litt sjonglering med trigonometriske funksjoner og man har et rimelig godt estimat av hva topp strømmen ville vært om man lot lasten henge på i 5ms, og samtidig hva nettets impedans er.
Måling på strøm og spenning gjøres kanskje 1 million ganger i sekundet mens testen pågår, men en velplassert måling rett før lasten kobles bort fungerer også.
Siden testen er så kort, ikke gjentas, og bare gjøres med relativt lav spenning og strøm blir det heller ikke utviklet noe varme å snakke om i lasten.

Alle mulige forbehold, men tror dette er nærme slik det gjøres.

Men... alt dette får man ikke til med et multimeter, problemet med et multimeter er at det trenger litt tid for å mål/regne ut en spenning, og siden vi i praksis ikke vil senke spenningen på nettet noe særlig (pga div vern som ellers slår ut) blir presisjonen deretter, en bitte liten reduksjon i nett spenning under en "kjent" men relativt liten last økning (i forhold til nettimpedansen) skal fortelle oss hva impedansen er. (5 siffers DMM hjelper selvsagt på presisjonen men det har jo de færreste) At vi ikke helt vet hva som ellers endres i nettet mens vi måler gjør det ikke bedre.
Signatur