49    1    0  

Nytt sikringsskap for el-bil lader

 1     0
Jeg trenger nytt sikringsskap for el-bil lader.

Kan noen hjelpe meg da jeg er litt usikker på hvilke deler som må inn i skapet for at dette skal fungere? Utfordringen er å gjøre dette så billig som mulig.

HSt
   #1
 35 872     Lillestrøm kommune     0
Du må gi oss litt mere info

Du må ha overspenningsvern, i nye system i inntakskap (der måler står) i andre i sikringskap med måler

Så trenger du f.eks en 3fase sikring og kabel bort til Zaptec, jeg venter for å få Easee. De trenger ikke noe mere inne.

Om du har 400V eller 230V anlegg kan bety mye for hvor stor sikring du vil ha.

Så kan du sette en underfordeling i garasje eller kjeller du kan evt flytte en kurs sikring dit for å rydde plass i hovedskapet (så f.eks garasje og lader mates via hver sin sikring som står i garasje) når jeg skriver sikring betyr vanligvis jordfeilautomat