95    1    0  

Pris/omfang bytte av elektrisk anlegg

 35     0
Hei!

Jeg er i ferd med å skulle selge et arvet hus. Huset er veldig flott, men har to åpenbare prisdempere: tak og elektrisk anlegg er begge fra byggeåret (1984). Ingen av delene viser tegn til svikt, men alder tilsier jo et kommende utskiftingsbehov. For taket har vi innhentet et tilbud som vil formidles til interessenter for å unngå at de priser inn et risikopåslag i eventuelle bud. For el-anlegget er vi mer usikre på hva vi bør gjøre. Huset er ca 200 m2. Det er i all hovedsak utenpåliggende anlegg. Varmekabler under parkett/fliser i halve huset. Varmepumpe. Ingen elbillader eller andre «spesielle» elektriske elementer. Er det noen som har en formening om hva full oppgradering av anlegget vil koste? Er det eventuelt noe poeng å kun skifte sikringsskap? Hva koster det? Det skal dessuten legges ny parkett i nesten hele huset neste uke - er det slik at en eventuell oppgradering av anlegget vil kreve inngrep i gulv slik at det er veldig dumt å ikke benytte denne anledningen til å gjøre noe med det elektriske?

På forhånd tusen takk for svar!

TSt
   #1
 14 018     0
El anlegg fra 1984 skulle ikke være behov for å gjøre noe utenom sikringsskapet. Men med varmekabler vet en ikke kan ta kvelden med en gang eller vare i 30 år til det vet en ikke. Men utenpåligende anlegg blir ofte ikke pent over tid. Men gulv er ikke naturlig vei å spre dette selv om det kan gjøres.

Forstår derfor ikke noe av saken siden det står at huset skal selges. Da tar en ikke kostnad med å bytte parket hvis ikke hele rommet pusses opp og da inkl å få el anlegg skjult. Avhengig av hva vegger er laget av og hva slags overslate en skal ha så kan de strimless for å komme til og legge inn el rør.