140    1    0  

Spenningsfall elektrisk anlegg

 53     Østlandet     0
Hei, jeg ble sittende å tenke.


Jeg måler 238V i en (dobbel) stikkontakt ca. 8-10 meter fra sikringskap. Jeg kobler så inn vannkokeren på 2,2kW og måler at spenningen i samme stikkontakt faller med 8V til 230V. 

Samtidig måler jeg 238V ved sikringskap, i en annen stikkontakt rett ved skap. Tror jeg måler de samme fasene, jeg skal dobbeltsjekke.


Effekten blir:

P = U * I = 8V * 9,5A = 76W

Si at ledningen er 16meter, altså ca. doble avstanden er motstanden i denne:

R = rho * 2 * L / A = 0,0175 * 2 *16 m / 2,5 mm2 = 0,224 ohm

Og effekt-tapet i ledningen:

P = R*I^2 = 0,224 ohm * 9,5 A ^2 = 20W


Blir det riktig at det er 56W tap i koblingene? Er ikke det veldig mye? Kan det bety at det er dårlige koblinger?Kursen er forøvring 16A, så kursen kan belastes enda mer. IT-nett om det har betydning. Jeg har brukt et vanlig multimeter og det kan selvsagt hende av lasten avviker noe fra oppgitt.


Håper noen her inne har et godt svar :) Jeg er, som dere kanskje forstår, ikke utdannet i elektrofaget!
Signatur

TSt
   #1
 7 526     0
Prøv og sette på et par tre ganger etter hverandre og fysisk trekk ut pluggen og kjenn på om det er noe varme. Jeg testet skjøtledning i fjor med å ha høy belastning over litt tid (var til stede) og den ble følbar varm men tror ikke noe farlig, hadde skjøte kontakten oppe og rekoblet den selv etter alle kustens regler men ikke noe bedre.

I en vanlig stikkontakt når det var tilgjengelig var pluggen helt kald. Det viser at en kan ha en del tap også i koblinger. Har ikke ettergått regnestykket ditt men ser ut som om du har tatt med to ledninger. En må ta med at dette fordeler seg på mange koblinger, inn og ut av sikring og internt i sikringen er det i allefall 3 punkter som må inkluderes. Hvis du har en kurs med tilkobling nære sikringsskapet kan en måle i denne på samme kursen for å kanskje se hvor tapet er størst. Om beregningen av tap i kabel er korrekt har jeg ikke sjekket.