64    1    0  

Termostat slutter å fungere etter kort tid - varmefolie

 1     0
Jeg har fått installert varmefolie av typen "Nordic Heat" fra Nordic LED i min bolig. Kjøpte folie og materiell selv, og fikk det montert av elektriker. Egen kurs, 16A. 

For andre gang har jeg opplevd at termostat tar kvelden, etter et halvt års bruk. Termostaten selv gir ingen feilkode (hvilket den egentlig skal gjøre?). Den viser at den "slår inn", men ingen effekt ut. Heller ingen tegn til varmgang. Luftføler, meg begrensning på 27 grader (i realiteten ligger romtemperaturen alltid langt under dette). 

Elko oppgir termostaten som 3600w på esken. På nettsiden til leverandør er den imidlertid oppgitt til 3200w (merkelig nok). https://nordic-led.no/produkt/elko-plus-display-termostat-3200w-sort/

Varmefolien har 60w/m, og det er montert ca 45 m2 varmefolie. Total effekt ca 2700 watt, som i og for seg er godt innefor det termostaten skal levere. Iht. foliens FDV er det heller ikke oppgitt å være større startstrøm enn 60 watt pr. meter. Motstand på kretsen med folien er testet og ok. 

Etter henvendelse til Elko mener de at for høy startsrøm trolig er årsaken. De mente enkelte folieleverandører anbefalte at max effekt på folie på 16a kurs var 2200 watt, pga startstrøm. 

Nå har ikke jeg særlig kompetanse på dette, men synes det høres rart ut. Elektriker synes også dette var merkelig. Elko går også for å være gode termostater (i min bok). 

Er det sannsynlig at høy startstrøm er problemet her? Vil montering av startstrømsbegrenser i sikringsskap kunne løse problemet? Slike begrensere er vel først og fremst ment for lysarmaturer, etter det jeg klarer å google meg frem til (?). Å dele opp i to soner med to termostater er absolutt siste utveg, pga mye jobb/kostnad.

HSt
   #1
 33 943     Lillestrøm kommune     0
Så vidt jeg vet så er det større startstrøm på varmefolie. Kontaktene brenner seg når effekt blir stor

Tror du har for høy effekt for denne termostaten