173    8    0  

To 1-fase forbrukere på én 3-fase kurs?

 24     0
Vurderer å få 3-fase innlagt i huset (IT) men vet egentlig ikke om det er rett løsning for meg. Tenkt situasjon er to 1-fase strømforbrukere som er montert i én flyttbar enhet, 2 x 4000W (som skal stå påslått samtidig). Kan man koble disse i lag å strekke en gummikabel til ett 20-32A 3-fase stikk? Blir det så enkelt som, L1-L2 på den ene forbrukeren og L2-L3 på den andre? Eller må jeg skaffe meg to separate 1-fase kurser på 20A?


   #1
 20 761     Akershus     0
Ikke sikker på om jeg henger med.

4000W => 17,4A

Om du kobler to slike laster til en 3-fasekurs slik du antyder, vil L1 og L3 føre 17,4A, mens fellesleder L2 får 17,4*1,73A = 30A.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 24     0
Ja, du henger med, og det var nettopp det med fellesleder jeg fryktet. Med 32A så holder det forsåvidt akkurat, men 2 separate 1-fase kurser på 20A hadde kanskje vært like greit? Prismessig vet jeg ikke hvordan det blir.
EDIT, evt en 1-fase kurs på 40A? Men har skjønt at dette kanskje ikke blir godtatt overalt?
   #3
 20 761     Akershus     0
Er det el-billading du hoder på med?

Her antyder du også at det ikke er 3-fase tuk huset pr i dag? Å oppgradere her kan koste mer enn den/de kursene du nevner.
Signatur
HSt
   #4
 27 650     Lillestrøm kommune     0
Nei, TS blander med 3 fase 400V der kan en i prinsippet hente ut 3 1-fase 230V laster mellom hver fase leder og N - leder

På 230V trefase er dette ikke mulig da det er 2 faseledere i bruk på en 1 fase kurs.
  (trådstarter)
   #5
 24     0
Nei, er ikke Elbil, det er faktisk to strømforsyninger til et lys. (ja, det er ganske kraftige saker for å si det pent Grin) Greia er at jeg hadde tenkt å få 3-fase installert uansett når jeg får nytt sikringsskap og dermed et 32A stikk ute på veggen for å senere kunne bruke det til andre ting. Hvis det da er akseptabelt å belaste den slik som skissert? (noe HSt nå sier det ikke er)

Et annet alternativ jeg ikke tenkte på før nå, er å få installert ett ekstra stikk på den eksisterende 20A komfyrkursen, og dermed trenger jeg bare én ny 1-fase kurs på 20A. Det bør jo gå greit?
   #6
 20 761     Akershus     0
Du kan bruke en 3-fasekurs på 32A på IT. Det er helt greit. Det er flere laster med trinnvis innkobling som kobler inn ett, to eller tre elementer. Lasten kan du koble til via to 1-fasekontakter. Pass da på at disse ikke parallelkobles, da ender du med 35A på to faseledereog null på siste.
Du kan også bruke to 20A kurser. Igjen, det er en fordel om disse ikke står i parallell. Inne i skapet vil de i så fall addere seg. Det er en fordel å jevne ut det lille en kan.

(Det snedige er at om du koblet dette i et 230/400V TN-system, ville du fått 17,4A i L1, 17,4A i L2 og 17,4A i N-leder. «3-fase er en rebus. En kan også fundere på om 230/400V system er 3-fase, 2*3-fase eller 6-fase. Dette alt etter som en definerer «fase .)
Signatur
HSt
   #7
 27 650     Lillestrøm kommune     0
Ja en kan bruke trefase til mating av en underfordeling med lavere sikringsverdi, men da er det ikke direkte splitt av en 3fase sikring det blir mer som en liten hovedsikring på et vanlig sikringsskap. På 400V kan en gjøre denne splitten på 16A trefase selv om det selvfølgelig også kunne brukes en underfordeling og gjort det ryddigere/lettere å forstå.