13,470    5    1  

Trenker hjelp til noen enkle spørsmål før fagprøve

 4     1
Hei, tror dette er stedet for mine enkle spørsmål.

Skal ha fagprøve i neste uke så jeg har skaffet meg en tidligere fagprøve som jeg prøver å fullføre.
I den sammenheng har jeg noen enkle spørsmål som jeg tror dere kloke folk kan besvare :)
Har som mange andre lærlinger ikke fått vert bortpå så alt for mye "spesielt" utstyr.

1- Det første jeg lurer på er hvordan ett enlinje fordelingsskjema for TN-C nett skal tegnes. Tenker spesielt på splitte PEN delen.
2- Det skal monteres en 3 fasekontakt for kompressor i kjelleren. Kompressoren trekker 1500W. Hvordan skal jeg dokumentere denne kursen? Holder det med en 10A C jordfeilautomat? Hvor høy kan startstrømmen vere?
3- Oppkjørselen fra garasjen er bratt og kunden ønsker snøsmelteannlegg. Den er 3,5m bred og 12m lang. Hvordan skal jeg planlegge og dokumentere dette annlegget?

Hadde blitt veldig glad om noen kunne hjulpet meg med dette :)
Kommer kansje med flere spørsmål underveis som jeg jobber meg gjennom prøven

   #1
 224     0
Håper dette kan hjelpe noe :

* Kompressor ville jeg tatt en 16 C eller 16 D. Kompressor er stygge når det kommer til start strøm.

* TN-C :[http://no.wikipedia.org/wiki/TN-nett

* For varme kabler i oppkjørsel for snøsmelting ligger watt per m2 på ca 300 - 350

Legge anvisning kan du finne her : http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/fileLibrary/Download_540171535/Norway/files/Snowmat_defrost%20snow_EN_NO_FR_v3_okt10_1.pdf
  (trådstarter)
   #2
 4     0
Hvorfor ikke bare bruke 10A C?
Tenkte ikke på ett slikt enlinje skjema, men mer som vist på vedlegget.

En annen ting...
I formelen for beregning av OV sies det,    Iov = (Ptotal * samtidighetsfaktor) / (kvadratrot av 3 * Un)
Dette er ett TN-C-S nett, så hva er Un? 400 eller 230?
Trenker hjelp til noen enkle spørsmål før fagprøve - DSC01338.jpg - Daniel B
   #3
 239     0
Strømmen motoren trekker i drift: 1500W/400V*1,73 = 2,2A. Motorvernet (bimetallrele)skal stilles på 2,2A for å beskytte kabelen mot overbelastning.

Du må bestemme forleggningsmåte og evt. korrigering for temperatur og sammenlegning av flere kurser. Egnet kabel i dette tilfellet kan være en PFSP 3x1,5m2+j.

Du må finne ut om begge krav til overbelastning oppfylles: (industri)
(Referanse: NEK 400 pkt. 433)
Krav 1: Ib ≤ Ib ≤ Iz 
Krav 2: I2 ≤ 1,45 ∙ Iz

Du må finne ut om krav til kortslutning opppfyles:
(Referanse: NEK 400 pkt. 434)

For motorkurser må sikringen tåle startstrømmen til motoren uten at det løser ut.
Da må du legge denne formelen til grunn: Istart ≤ I4. Hvis du snur denne formelen får du:
In ≥ (7 • Ib)/5. 
(tallet 7 er startstrømmen til motoren (Aasen faktor), tallet 5 er I4 verdien på en automat med C-karakteristikk, Ib=belastningsstrømmen, In=størrelsen på sikringen)

Krav 1: In ≥ (7 • 2,2 A)/5.
            In ≥  3 A

Sikringen må være over 3 A for å hindre at den ikke slår ut på kortslutning, derfor kan du bruke en 10A C-automat.

Det er enda 3 krav som skal kontrolleres, men vet ikke om det stilles krav til at dere dokumenterer dette. Det er:
Krav 2: IKmaks ≤ Ic (Ic = vernets bryteevne, finnes i “Eatons store blå” side 54) (Ikmaks opppgis av netteier).

Krav 3: I5 ≤ Ikmin (Gir vernet utkobling ved minste kortslutningsstrøm).

Krav 4: I² • t ≤ k² • S²  (I² • t finnes på side 137 i montørhåndboka). (“k” finnes på side 130 i montørhåndboka, “s” er ledertversnitt).

Når dette er gjort må du kontrollere spenningsfall:
(referanse: FEL § 27, NEK 400:2010 Se pkt. 525, og Tillegg 52F-1)

Eksempel:
I•ρ•1,2•l•√3•cos⁡φ / A = 2,2A*0,0178*1,2*8meter*√3*1 / 1,5mm2 = 0,4 volt (du må endre på meter)

Andre krav du kan nevne at du har kontrollert og finner i orden er:

Krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk
(NEK 400 pkt. 410)

Krav til overspenning
(NEK 400 pkt. 443.3.1)

Krav til selektivitet


Un i TN nett er 400.
  (trådstarter)
   #5
 4     0
Nytt spørsmål..
Punkt 9 på fagprøven: Beregning av kortslutningsvern
Hvordan beregner jeg dette? Husker vi lærte å finne OV først også velge ett KV utifra den store grønne, men det er da ingen beregning.
Har regnet ut at OV må vere på 40A
Det er opplyst om at på inntak er IKmaks 6,5kA og IKmin 2kA

Hvordan går jeg videre fra dette?