157    4    1  

Usikret el-inntak i bolig

 2     0
Hei,

Overtatt bolig med usikret el-inntak. Lite kunnskap på dette området, men har forstått i ettertid at dette er alt annet enn bra. Litt overraska over at det da ikke er nevnt tydeligere i tilstandsrapport, men ligger et bilde av dette sammen med bilder av sikringsskap hvor takstmann påpeker at han ikke er el-takstmann og nærmest skriver fra seg ansvar på alt knyttet til el.

Er dette noe en "vanlig" elektriker kan sikre/utbedre, eller må netteier ta strøm inn til boligen før noe kan gjøres med dette?


Usikret el-inntak i bolig -  - Kjellermann1

   #1
 5 690     OSLO     0
Hvis hovedsikringsskapet er blitt modernisert siste årene (ikke skru sikringer), så kan egt hele denne boksen fjernes
kabel kan glatt-skjøtes feks

her må man nok involvere både nett-selskapet og elektriker, hvis ikke elektriker kan ta strømmen utenfor huset et sted uten hjelp fra nett-selskapet

ville begynt med og tilkalle en elektriker, relativt fort, dette er ikke trygt og ha så åpent lenge
elektriker tar seg av dialog med evt nett-selskapet
   #2
 24 215     Akershus     0
Dette er generelt ikke bra. berøringsfare.
Nå har dette stått i mange år så det er nok ingen grunn til å forhaste seg. Imidlertid, dersom det er unger i huset, så er det en fordel å låse boddøra.

Er du heldig har elektriker lokk som passer. Ev kan kanskje halvdelen av en stor koblingsboks modifiseres til å passe.

Uansett, du trenger en elektriker til å se på dette. Det kan være at det i senere tid er montert utvendig sikring, enten i gateskap eller som stolpesikring. Da kan trolig denne koblingen fjernes.

Du bør også se på om du skal få drift på 3 faser.
Signatur
   #3
 56     0
På et tidspunkt har tidligere eier gjennomført en endring eller oppgradering der lokket er fjernet. Hvorfor lokket aldri ble montert tilbake kan en undres over.

Få bistand av elektriker til å avgjøre om koblingen faktisk er i bruk. Er det ikke i bruk er det ingen umiddelbar fare.
   #4
 4 176     1
Gjør noe med dette i morgen. Ledning på høyre sikringselement har varmgang og er ikke trygg lengre.
Kontakt elektriker i morgen.