TSt
   #11
 12 102     0
TS skulle kunne ha vist en samsvarserklæring på arbeidet som er gjort det er de vi må samle på når vi har elektriker på besøk. Ingen faste installasjoner har vi lov å å gjøre selv. Heller ikke i campingvogn. Her må leverandøren av campingvognen gå god for arbeidet som leveres i den som er ferdig. Hvis det gjøres endringer må disse kunne dokumenteres på samme måte som i hus.

Innlegg skrevet i parallell med det over.