19    0    0  

Xcomfort 2stk bevegelsesdetektorer

 1     0

Har en akturator,og 2stk beveg.sensorer,kanal A,innstillinger trippesjekket,en i 1 etg og en i 2 etg som styrer samme lys.
For test setter tiden til 30sekunder. Akturator er innstilt på PÅ\AV.

Utfordringen er:
Kommer du inn feks 1etg,lys går på.og lyset går ikke av så lenge bevegelse innen 30 sekunder.Ok.

Men går du opp til 2etg,før tiden til sensor i 1etg er gått ut.
Vil ikke lyset forbli på selv om sensoren i 2etg registrere deg (går du ned igjen,tar sensor 1 deg igjen)
Lyset vil gå av etter 30sekunder som innstilt fra sensor 1.

Så må det gå 30sekunder (innstilt gangtid) uten aktivering sensor 2,før sensor 2 registrer deg,og slår på lys igjen.
Og samme visa igjen om du går ned.


Må man ha kontrolleren for å få dette til å virke ?