(trådstarter)
   #11
 898     Østfold     0

Midtre bryter på nederste rad senker ønsket temperatur med 10 grader i forhold til kurven slik den er innstillt nå. Prøv og vri denne opp.

Dersom anlegget står i et dårlig isolert kjellerrom ville jeg tatt en tur på biltema og isolert rørene. Kan bli mye varmetap på disse.

Pass og på at temperatur føleren som ligger på enden av ledningen som kommer ut fra kontrollerboksen leser temperaturen i rørene og ikke er påvirket av annen varme. Jeg ville stripset den til røret og lagt litt isolasjon over dersom dette ikke er gjordt.


I instruksjonshåndboken står det at kurvebryteren skal senkes og den ved siden av økes dersom temeraturen inne senkes ved senket temeratur ute. Derfor har jeg satt de to slik de står. Men jeg kan jo prøve meg litt mer frem.

Anlegget står i et vaskerom, som er det varmeste rommet i huset. Tror ikke det er der varmetapet er. Er nok mer varmetap i rørene som ligger langs veggene, men der kommer en ikke til uten å rive veggen.

Temeraturføleren antar jeg er dingsen i i enden av den hvite ledningen som kommer ut av kontrollboksen. Denne er i hht monteringsanvisning plassert ute på nordsiden av huset. Dette for å regulere vannet ut fra utetemperaturen.

   #12
 678     Bergen     0
Varmeste rommet i huset...  Har du annen oppvarming der eller er det varmeanlegget ditt som varmer det opp?

Kontroll enheten har to følere. En ute og en som måler på rørene. Jeg tenkte på den siste.

De rørene som vises på bildet kan du isolere med rørisolasjon uten å rive noe. Den er splittet langs midten og er enkel å legge på. Antar at det er den nye elkassetten som er ferdigisolert i isopor nederst på bildet mens rørene står uisolerte.

Forsøker bare å hjelpe da jeg har erfaring fra et system som ser ganske likt ut og det avgir mye varme til rommet det står i.
Signatur
  (trådstarter)
   #13
 898     Østfold     0

Varmeste rommet i huset...  Har du annen oppvarming der eller er det varmeanlegget ditt som varmer det opp?

Kontroll enheten har to følere. En ute og en som måler på rørene. Jeg tenkte på den siste.

De rørene som vises på bildet kan du isolere med rørisolasjon uten å rive noe. Den er splittet langs midten og er enkel å legge på. Antar at det er den nye elkassetten som er ferdigisolert i isopor nederst på bildet mens rørene står uisolerte.

Forsøker bare å hjelpe da jeg har erfaring fra et system som ser ganske likt ut og det avgir mye varme til rommet det står i.


Takk for tips. Det er jo nettopp derfor dette forumet er genialt!

Rommet som elkassetten står i har også oppvarming av tappevann, en vaskemaskin og en tørketrommel (som sjelden er i bruk). Det er varme fra disse enhetene som gjør det varmt.

Føleren, er ikke den koblet til kontroll-enheten i ene enden og den sorte bryteren i den andre enden? Inne-føleren går ihvertfall inn i den sorte boksen med bryter.
Mener du at hele denne ledningen er en føler og at den kan "bli lurt" til å tro at det er varmere enn hva det faktisk er?
   #14
 173     Oppland     0
Nei, det sitter montert 2 temperaturfølere på dette anlegget, en ute og en på tur-vannet. Ser det er 2 hvite ledninger ut fra regulatoren. Den ene går ut, og den andre går til temperaturføleren på turvannet. Den sorte ledningen nederst går til ventilmotoren.
   #15
 678     Bergen     0
De to hvite ledningene går til hver sin tempføler. En ute, og en på rørføringen til varmeanlegget.
Kontrollboksen bestemmer en ønsket temperatur ut til anlegget utfra innputten på knottene og utetemperaturen. Så sammenligner den med føleren som står montert på rørføringen. Måler den for lav temperatur på røret ber den ventilen åpne litt og det lyser i den øvre av de to røde diodene. Mener den at temperaturen i rørene er for høy lyser det i den nedre av lampene og ventilen stenger litt for tilførsel av det varme vannet.

Du må som du sier passe på at føleren som skal måle på rørføring faktisk gjør dette.

Signatur
   #16
 678     Bergen     0
For problemsøkingens del ville jeg satt 0 grader i nattesenking (der hvor det er en måne) og satt kurveforskyvningen til 0 (den nederst i midten).  Dernest ville jeg begynnt å isolere på rørene...
Signatur
   #17
 1,519     Oslo     0
Ved en inkurie fant jeg ut at man på ingen måte kan stole på håndspåleggelse... etter service på fyren min har turtemp stått på 42 grader. Jeg trodde tempen i displayet var turtemp, den det er tydligvis en eller annen interntemperatur på vann som så blir shuntet ned til innstillt turtemp. Da viste mitt termometer noenlunde riktig faktisk.

Den gledelige overraskelsen min er at radiatorene mine - av type ganske gamle - gir grei grunnvarme i huset selv når det er 15 blå ute med en turtemp på 42 grader. Det var en gledelig oppdagelse da jeg har tenkt å bytte den ut med luft-vann-varmepumpe til neste år.

En annen sak, og muligens mer relevant for deg: Jeg har uisolerte rør i kjelleren. Visstnok gjort bevisst for å gi litt mer varmebidrag i kjelleren. Det ser ut som temperaturtapet er på 4-5 grader av den grunn - jeg måler overflatetempen på radiatorene i 1. etasje til ca 45 grader når oljefyren er innstillt på 50 grader turtemp. Det var noenlunde samme tap når den stod på 42.