#31
 3 997     Oppland     1
Ahaaa!

Ville vel ha satt kassetten etter akkumulatoren da.
Da får du raskere respons (trenger ikke varme opp hele volumet i akkumulatoren).
Så har du også en fremtidig backup i tilfelle svikt i det systemet som varmer akkumulatoren.

   #32
 9 677     Kysten     0
Du vil få et ekstra varmetap i tanken dersom den er stor. Jeg ville ventet med tanken til du har alternativ oppvarming klar